נגרות (לוח) (תרפ"א)

סינון
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
תֵּבָה* תיבה*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיבָה
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
מְקַעֶרֶת* מקערת*
* במילון המקורי כתוב: מְקָעֶרֶת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
לוֹלָבִי* לולבי*
* במילון המקורי כתוב: לוּלָבִי
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
נְסֹרֶת נסורת פסולת היוצאת מתחת המשור
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
לְחִי לחי ר' לְחָיַיִם
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
שְׁפָאִים* שפאים* פסולת שיוצאת מתחת המקצועה
* במילון המקורי כתוב: שְׁפָיִם
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
שִׁפֵּעַ* שיפע* עשֹה משופע
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
הִקְצִיעַ* הקציע* עשֹה במקצוע
* במילון המקורי כתוב: הַקְצֵעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
קִעֵר* קיער* עשֹה מקֹער (הפך מגבנוני)
* במילון המקורי כתוב: קָעֵר
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
גֵּרֵעַ* גירע* עשֹה מגרעת
* במילון המקורי כתוב: גָּרֵעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
עִגֵּל* עיגל*
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּל
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
חֵרֵץ* חירץ*
* במילון המקורי כתוב: חָרֵץ
דלג למונחים