נגרות (תרפ"א)

סינון
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
תֵּבָה* תיבה*
* במילון המקורי כתוב: תֵּיבָה
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
מְקַעֶרֶת* מקערת*
* במילון המקורי כתוב: מְקָעֶרֶת
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
לוֹלָבִי* לולבי*
* במילון המקורי כתוב: לוּלָבִי
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
נְסֹרֶת נסורת פסולת היוצאת מתחת המשור
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
לְחִי לחי ר' לְחָיַיִם
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
שְׁפָאִים* שפאים* פסולת שיוצאת מתחת המקצועה
* במילון המקורי כתוב: שְׁפָיִם
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
שִׁפֵּעַ* שיפע* עשֹה משופע
* במילון המקורי כתוב: שַׁפֵּעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
הִקְצִיעַ* הקציע* עשֹה במקצוע
* במילון המקורי כתוב: הַקְצֵעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
יִשֵּׁר* יישר*
* במילון המקורי כתוב: יַשֵּׁר
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
קִעֵר* קיער* עשֹה מקֹער (הפך מגבנוני)
* במילון המקורי כתוב: קָעֵר
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
גֵּרֵעַ* גירע* עשֹה מגרעת
* במילון המקורי כתוב: גָּרֵעַ
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
עִגֵּל* עיגל*
* במילון המקורי כתוב: עַגֵּל
העתק
נגרות (תרפ"א, 1921)
חֵרֵץ* חירץ*
* במילון המקורי כתוב: חָרֵץ
דלג למונחים