הלבשה והנעלה (תרצ"ו)

סינון
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חֲלִיפַת-שֵׁנָה חליפת-שינה, פִּיגָ'מָה* פיג'מה*
* במילון המקורי כתוב: פִּיזָ'מָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כְּתֹנֶת-לַיְלָה כתונת-לילה כָּתְנוֹת-לַיְלָה
עדכון: גם כֻּתֹּנֶת לַיְלָה. ברבים: כֻּתּוֹנוֹת לַיְלָה
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: כֻּתֹּנֶת, חֻלְצָה.
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: מִקְטֹרֶן (חלק עליון של חליפת גבר).
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אַדֶּרֶת אדרת אַדָּרוֹת, מְעִיל עֶלְיוֹן מעיל עליון מְעִילִים עֶלְיוֹנִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: סֻרְגָּה.
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
צַוְּארוֹן-מַלָּחִים* צווארון-מלחים*
* במילון המקורי כתוב: צַוְּארוֹן-מַלָּח
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
עַרְדָּל ערדל עַרְדָּלַיִם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אֲחוֹרָה* אחורה*
* במילון המקורי כתוב: אֲחֹרָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אִבְקָה ("חור" בנעל להשחלת שרוך)
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חַרְטוֹם* חרטום*
* במילון המקורי כתוב: חַרְטֹם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מָגָף מגף מָגַפַּיִם, מַגָּף מגף מַגָּפַיִם
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כּוֹבַע רַךְ* כובע רך* כּוֹבָעִים-
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבָע רַךְ
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כּוֹבַע שֶׁל קַשׁ* כובע של קש*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבָע שֶׁל קַשׁ
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
נַעַל נעל נְעָלִים, נַעֲלַיִם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חֲצִי-נַעַל חצי-נעל חֲצָאֵי-נַעֲלַיִם
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
גֶּרֶב גרב גַּרְבַּיִם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
בֵּית-שׁוֹק בית-שוק בָּתֵּי-שׁוֹקַיִם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
בֶּגֶד-רַחַץ בגד-רחץ בִּגְדֵי-רַחַץ, בֶּגֶד-רַחְצָה בגד-רחצה בִּגְדֵי-רַחְצָה
הערת המזכירות המדעית: המונח המקובל בֶּגֶד יָם.
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
גּוּפִיָּה* גופייה* גּוּפִיּוֹת
* במילון המקורי כתוב: גּוּפִית
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סִינָר* סינר* סִנָּרִים
* במילון המקורי כתוב: סִנָּר
עדכון: ברבים סִינָרִים
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כּוֹבַע* כובע*
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבָע
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
שִׂמְלָנִית שמלנית בִּקְפָלִים
המונח המעודכן: חֲצָאִית.
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כְּסָיָה* כסיה* כְּסָיוֹת
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
פֻּזְמָק פוזמק פֻּזְמְקָאוֹת
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מְסוּלַיִם* מסוליים*, נַעֲלֵי-בַּיִת נעלי-בית
* במילון המקורי כתוב: מַסּוּלַיִם
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַחֲפֶה מחפה מַחֲפִים, גְּמָשָׁה גמשה גְּמָשׁוֹת
המונח המעודכן: קַרְסֻלִּית.
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סְבָכָה סבכה, סְבָכַת הַשֵּׂעָר* סבכת השיער*
* במילון המקורי כתוב: סִבְכַת הַשֵּׂעָר
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מִצְרֶפֶת מצרפת מִצְרָפוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
שִׁכְמָה שכמה שְׁכָמוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
דַּשׁ* דש*
* במילון המקורי כתוב: דָּשׁ
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אִבְקָה ("חור" להכנסת כפתור).
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַעֲרֶכֶת כְּלֵי-תְּפִירָה* מערכת כלי-תפירה*
* במילון המקורי כתוב: מַעֲרֶכֶת כְּלֵי-תְפִירָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַחַט מחט מְחָטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חוּט חוט חוּטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אֶצְבָּעוֹן אצבעון אֶצְבְּעוֹנִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סְלִיל-חוּטִים סליל-חוטים סְלִילֵי-חוּטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סִכָּה אַנְגְּלִית סיכה אנגלית סִכּוֹת אַנְגְּלִיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
סֶרֶט סרט סְרָטִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
קֶרֶס קרס קְרָסִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
כַּפְתּוֹר כפתור כַּפְתּוֹרִים
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
רִקְמָה רקמה רְקָמוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
חֶבֶט חבט חֲבָטִים
המונח המעודכן: אַבְזָם.
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
נוֹצָה נוצה לְכוֹבָע
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אֶצְעָדָה אצעדה (אֶצְעָדוֹת) עַל הַזְּרוֹעַ
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
גְּדִיל גדיל גְּדִילִים
העתק
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
הצורה המקובלת היום מַכְבֵּנָה
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אָזְנֵי כְּתֵפוֹת* אוזני כתפות*
* במילון המקורי כתוב: אָזְנֵי כְתֵפוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מִטְרִיָּה מטרייה מִטְרִיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
שִׁמְשִׁיָּה שמשייה שִׁמְשִׁיּוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
אַרְנָק ארנק אַרְנָקִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַקֵּל מקל מַקְלוֹת
עדכון: ברבים מַקְּלוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: רוֹכְסָן
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מְנִיפָה מניפה מְנִיפוֹת
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
קוֹלָב קולב קוֹלָבִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַסְרֵק צָפוּף מסרק צפוף מַסְרְקוֹת צְפוּפִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַזְלֵף מזלף מַזְלְפִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
תִּיק תיק תִּיקִים
העתק
הלבשה והנעלה (תרצ"ו, 1936)
מַסְרֵק דָּלִיל מסרק דליל מַסְרְקוֹת דְּלִילִים
דלג למונחים