חלקי המנורה (תרע"ג)

סינון
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
כּוֹבָעִית כובעית הכובע הקטן של נחשת, שעל הפתילה
העתק
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
מִבְעָר מבער כל הכלי שהפתילה עוברת דרכו
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
זְכוּכִית זכוכית גליל הזכוכית המושם על המבער
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
יָדִית ידית היד הקטנה שסובבים להעלות הלהבה ולהורידה
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
כַּן כן רגל המנורה
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
כּוֹבַע הַמְּנוֹרָה* כובע המנורה* עגול הזכוכית, העשוי להוריד את אור המנורה למטה
* במילון המקורי כתוב: כּוֹבַע הַמְנוֹרָה
העתק
מנורה (תרע"ג, 1913)
נוֹשֵׂא הַכּוֹבַע נושא הכובע העגול, שהכובע יושב עליו
דלג למונחים