סחר עצים [נגרות] (תרצ"ח)

סינון
העתק
נגרות (תרצ"ח, 1937)
מִדַּת חָזֶה מידת חזה מדת-העץ הנמדד כנגד חזה אדם
העתק
נגרות (תרצ"ח, 1937)
מִדַּת תָּוֶךְ מידת תווך מדת העץ הנמדד באמצעו
העתק
נגרות (תרצ"ח, 1937)
מִדַּת אָמִיר מידת אמיר מדת העץ הנמדד בצמרתו
העתק
נגרות (תרצ"ח, 1937)
מַחֲתִים מחתים מכשׁיר להטלת סימן בעצים ועל קציהו שתי אותיות, שם הסוחר בר"ת
העתק
נגרות (תרצ"ח, 1937)
קְצוּעוֹת קצועות שם כולל לסוג סחורה שהוקצעה (לאדנים וכו')
דלג למונחים