מלאכות (תרצ"ח)

סינון
העתק
מלאכות (תרצ"ח, 1938)
פּוֹלֵחַ פולח בלשון האומנים: "שקופניק"
העתק
מלאכות (תרצ"ח, 1938)
מַחֲלִיק מחליק בלשון האומנים: "פּטישניק"
העתק
העתק
העתק
מלאכות (תרצ"ח, 1938)
מַעֲרוֹכָן מערוכן פועל בבית-מאפה העובד במערוך
העתק
מלאכות (תרצ"ח, 1938)
אֲבִיקָן אביקן אדם או מכשיר העושה אביקים לכפתורים
המונח המעודכן ל-buttonhole הוא אִבְקָה (ברבים אִבְקָאוֹת) ולא אָבִיק.
דלג למונחים