סנדלרות [הנעלה] (תש"א)

סינון
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
פֶּנֶת פנת ר' פְּנָתוֹת
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
סֻלְיָה סוליה ר' סֻלְיוֹת
חלופות תקניות : גִּלְדָּה
להרחבה
חלופות תקניות : גלדה
להרחבה
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
הערת המזכירות המדעית: המונח המשמש הוא מִדְרָס.
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
עָשָׂה שָׂפָה* עשה שפה*, שִׂפָּה* שיפה*
* במילון המקורי כתוב: עָשׂה שָׂפָה
* במילון המקורי כתוב: שַׂפֵּה
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
חֹר* חור*
* במילון המקורי כתוב: חוֹר
העתק
הנעלה (תש"א, 1941)
מְחוֹרָר* מחורר*
* במילון המקורי כתוב: מְחֹרָר
העתק
חלופות תקניות : אִבְקָה
במשמעות "חור" בנעל להשחלת שרוך
להרחבה
חלופות תקניות : אבקה
במשמעות "חור" בנעל להשחלת שרוך
להרחבה
דלג למונחים