הלבשה (תרצ"ו)

סינון
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אִבְקָה
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
אֶדֶר* אדר*
* במילון המקורי כתוב: אֵדֶר
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
אִחָה* איחה*
* במילון המקורי כתוב: אַחֵה
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: מִקְטֹרֶן.
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
בַּד בד, פִּשְׁתָּה פשתה ר' פִּשְׁתִּים
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
בִּטֵּן* ביטן*
* במילון המקורי כתוב: בַּטֵּן
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
בְּרוֹמָה ברומה מין אָרִיג צבעוני
המונח המעודכן: בְּרוֹקָד.
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
גּוּפִיָּה* גופייה*
* במילון המקורי כתוב: גּוּפִית
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: קַרְסֻלִּית
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
דַּשׁ* דש*
* במילון המקורי כתוב: דָּשׁ
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: אַבְזָם.
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
חָזִיָּה* חזייה*
* במילון המקורי כתוב: חֲזִיָּה
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
חָלוּק חלוק ר' כֻּתֹּנֶת
המונח המעודכן: כֻּתֹּנֶת, חֻלְצָה.
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: סֻרְגָּה.
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
טְלַאי* טלאי*
* במילון המקורי כתוב: טְלָאי
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
טְרִיז טריז, יָדָה ידה ר' שַׁרְווּלִית
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
כְּסָיָה* כסיה* ר' כְּסָיוֹת
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיָה
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
כֻּתֹּנֶת כותונת ס' כְּתֹנֶת, ר' כֻּתָּנוֹת, ס' כָּתְנוֹת; ראה חָלוּק
עדכון: ברבים: כֻּתּוֹנוֹת; בסמיכות גם: כֻּתֹּנֶת־, כֻּתּוֹנוֹת־
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
לְחִיץ* לחיץ* ר' לְחִיצַיִם, לְחִיצִים
* במילון המקורי כתוב: לָחִיץ
המונח המעודכן: לַחְצָנִית.
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מִגְבַּעַת מגבעת כּוֹבַע עָגֹל
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מַגָּף מגף ר' מַגָּפַיִם; נקבה
הערת המזכירות המדעית: כיום זכר.
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מוּקַיִם* מוקיים* נקבה
* במילון המקורי כתוב: מוֹקַיִם
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מְסוּלַיִם* מסוליים*, נַעֲלֵי בַּיִת* נעלי בית*
* במילון המקורי כתוב: מַסּוּלַיִם
* במילון המקורי כתוב: נַעֲלֵי בַיִת
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מִצְרֶפֶת מצרפת רק כששני החלקים היינו מכנסים וחולצה מצטרפים לחטיבה אחת או כשהלבוש עשוי לשמש את שניהם, ואם לאו - ייקרא תַּחְתּוֹנִית
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
מֶשִׁי משי, שִׁירָאִים* שיראים*
* במילון המקורי כתוב: שֵׁירָאִין
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
סְבָכָה סבכה, סְבָכַת הַשֵּׂעָר* סבכת השיער*
* במילון המקורי כתוב: סִבְכַת הַשֵּׂעָר
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
סִינָר* סינר*
* במילון המקורי כתוב: סִנָּר
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: חָלוּק.
העתק
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
פַּקְרֵס* פקרס* הַגַּס
* במילון המקורי כתוב: פַּקְרִיס
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
פָּרַף* פרף*
* במילון המקורי כתוב: פָּרֹף
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
צַוְּארוֹנִית* צווארונית*
* במילון המקורי כתוב: צַוְּרוֹנִית
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
קוֹלָב* קולב* ר' קֳלָבִים
* במילון המקורי כתוב: קֹלֶב
עדכון: ברבים קוֹלָבִים
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
רָכַס* רכס*
* במילון המקורי כתוב: רָכֹס
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
שָׁבִיס* שביס*
* במילון המקורי כתוב: שְׁבִיס
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
העתק
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
המונח המעודכן: חֲצָאִית.
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
העתק
הלבשה (תרצ"ו, 1936)
תִּקֵּן* תיקן*
* במילון המקורי כתוב: תַּקֵּן
דלג למונחים