תשמישי רחצה (תש"א)

סינון
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית מצעית ר' מַצְעִיּוֹת
עדכון: ברבים מַצָּעִיּוֹת
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית שַׁעַם* מצעית שעם*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית שַׁעַם
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית קַשׁ* מצעית קש*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית קַשׁ
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית לוּפָה* מצעית לופה*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית לוּפָה
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית סוּבֵּרִית* מצעית סוברית*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית סֻבֵּרִית
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
כְּסָיַת חֲפִיפָה* כסיית חפיפה*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיַת חֲפִיפָה
העתק
דלג למונחים