תשמישי רחצה (תש"א)

סינון
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
משמש: תִּיק יָד וכדומה
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית מצעית ר' מַצְעִיּוֹת
עדכון: ברבים מַצָּעִיּוֹת; המונח מַצָּעִית במשמעות 'סנדל רחצה' (בגרמנית: Einlagesole) – מיושן
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית שַׁעַם* מצעית שעם*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית שַׁעַם
עדכון: המונח מַצָּעִית במשמעות 'סנדל רחצה' (בגרמנית: Einlagesole) – מיושן
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית קַשׁ* מצעית קש*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית קַשׁ
עדכון: המונח מַצָּעִית במשמעות 'סנדל רחצה' (בגרמנית: Einlagesole) – מיושן
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית לוּפָה* מצעית לופה*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית לוּפָה
עדכון: המונח מַצָּעִית במשמעות 'סנדל רחצה' (בגרמנית: Einlagesole) – מיושן
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
מַצָּעִית סוּבֵּרִית* מצעית סוברית*
* במילון המקורי כתוב: מַצְעִית סֻבֵּרִית
עדכון: המונח מַצָּעִית במשמעות 'סנדל רחצה' (בגרמנית: Einlagesole) – מיושן
העתק
תשמישי רחצה (תש"א, 1941)
כְּסָיַת חֲפִיפָה* כסיית חפיפה*
* במילון המקורי כתוב: כַּסְיַת חֲפִיפָה
העתק
דלג למונחים