משפחה (תש"ג)

סריקות   

הקדמה – שמות לציון קרבת-משפחה

(מעבודת הוועדה לדקדוק)

 

הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל פנתה אל וועד הלשון במכתב שלהלן:

 

ט' אדר ב' תש"ג (5.4.43)

לכבוד

ועד הלשון

ירושלים

 

א"נ

בדבר שמות לציון קרבת-משפחה

בסידור הרשמות בספרי הזכרון של הקהק"ל (ספר-הזהב, ספר-הילד) נהוג לציין את קרבת המשפחה שבין הנרשמים והרשומים, כגון: פלוני נרשם ע"י הוריו, אחיו וכד'. אולם אין לנו בעברית שם מתאים לציון הקרבה מדור רביעי, היינו של הורי הסב והסבתא, לכל אחד לחוד ולשניהם יחד. גם לסבא וסבתא אין לנו שם קיבוצי לשניהם. נחזיק לכם טובה אם תואילו לקבוע שמות מתאימים לכך ולהודיענו אולי ניתן להניח: אב-רִבֵּעִים; אם-רִבֵּעִים; הורי-רִבֵּעִים, והשם הקבוצי לסבא ולסבתא הורי-שִׁלֵּשִׁים. ואולי אב-זְקוּנִים; אם-זקונים; הורי-זקונים.

כן לא ברור אם נכון לציין בשם "נין" את בן הנכד והנכדה, כפי המקובל, בניגוד לדעתם של מפרשים.

גם השמות המחודשים "דודן", "אחין" – ספק אם יש לקבלם, ואם הן – מה צורתם לנקבה.

נודה לועד הלשון אם יואיל לתת את דעתו על סעיף זה של לשוננו, להתאימו לצרכי החיים.

בכבוד רב

(חתומים)

 

הואיל ולפי שעה אין בוועד הלשון ועדה מיוחדת המטפלת במונחים שמתחום היוחסין, הובא הדבר לפני הוועדה לדקדוק, וזו מציעה, לאחר ששקלה ודנה בכל החומר, את השמות שלהלן. לתועלת הציבור אנו מפרסמים בזה את ההצעה.

 

חברי הוועדה לדקדוק הם פרופ' נ"ה טורטשינר, פרופ' מ"ד קאסוטו, וד"ר ב' קלאר ומזכירה ד"ר ז' בן-חיים (לשעבר השתתף בה פרופ' דוד ילין ז"ל), עוסקת בבירור ניקודם של מלים ומשקלים שאין לו הכרע מן המקרא. בזמן האחרון משתתף בוועדה גם ד"ר ש' ברקלי.  

 

***

 

רשימת השמות לציון קרבת-משפחה עברית-אנגלית-גרמנית התפרסמה בלשוננו יב (תש"ג), עמ' 109–112.