חלקי הפרח (תרע"ג)

סריקות   

הקדמה - חלקי הפרח

הרשימה "חלקי הפרח", עברית-גרמנית-צרפתית, התפרסמה ללא הקדמה לאחר רשימת "הצמחים המצויים בארץ" בזכרונות ועד הלשון, מחברת ג (תרע"ג), עמ' 18; נתפרסמה שנית בזכרונות ועד הלשון מחברות א' ב' ג' (תרע"ב-תרע"ג / תרפ"ט), עמ' 95.