פטריות (תשפ"ד)


הקדמה

הרשימה "שמות פטריות הבר בישראל" היא פרי עבודתה של הוועדה להסדרת שמות פטריות הבר בישראל באקדמיה ללשון העברית.

הפטריות הן ממלכה עצמאית הכוללת מגוון רחב של יצורים כגון שמרים ועובשים חד־תאיים לצד פטריות כובע רב־תאיות גדולות שחלקן משמשות למאכל. ההנחה המקובלת כיום היא שבישראל אפשר למצוא כאלף מינים של פטריות בר שונות ומגוונות.

הוועדה לשמות פטריות הבר בישראל הוקמה בי"ג בסיוון תשפ"א, 24 במאי 2021, במטרה לתת שמות עבריים לפטריות הכובע ולפטריות העץ הנפוצות ביותר בישראל, בהן פטריות רעילות מאוד, ולהסדיר ולהאחיד את השמות הנוהגים בתחום, וכן לתת שמות עבריים חדשים למינים שלא ניתן להם שם עד כה. לא נדונו פטריות מסוגים אחרים כגון שמרים, פטריות מתורבתות, פטריות עובש ופטריות מחוללות מחלות.

לרשימה שהכינה הוועדה קדמה רשימה של חמישה עשר שמות מיני פטריות שפרסם ועד הלשון בשנת תש"ט (1949). עבודת הוועדה נסמכה על מחקרים קודמים של פרופ' ניסן בנימיני וכן על המידע העדכני הידוע היום.

חברי הוועדה: אנשי המקצוע – ד"ר דליה לוינסון (יו"ר), ברוריה גל, פרופ' אמוץ דפני, יונתן גור, ד"ר עידן פרמן ואולגה גודורובה; נציגי האקדמיה – אמונה אלון, ד"ר אורי מלמד, ד"ר ברק דן (יועץ); מרכזת הוועדה: ויקי טפליצקי בן־סעדון.
עוד העירו על השמות ותרמו מידיעותיהם אנשי שטח מקרב המלקטים: יהודית גולן, יולה וילוז'ני, אלעד גילאון, שלמה ויגודני, טל פסטמן וניצן אילסר.

רשימה אושרה בוועדת המינוח המרכזית בישיבתה בג' בתשרי תשפ"ד, 18 בספטמבר 2023.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום ו' בטבת תשפ"ד, 18 בדצמבר 2023 (ישיבה שפו).