משק חקלאי (תש"ח)

סריקות   

הקדמה - מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי הַמֶּשֶׁק הַחַקְלָאִי
 

א

סוּס, רִתְמָה, עֲגָלָה, מַחֲרֵשָׁה

 מילון זה מיועד לספק מונחים הדרושים בעיקר למשק החקלאי. קבענו בראש את מונחי הסוס, העגלה והמחרשה, שכן אין לך משק חקלאי, שלא תהיה לו זיקה לעניינים יסודיים אלה. מן הראוי להדגיש כי היקף המילון ומבחר מונחיו נקבעו בהתאם לצרכיו המעשיים של האיכר המטפל בבהמתו ובכליה.

בררה זו נעשתה גם על ידי מר יהושע מנוח, יוזם המילון, מטעם הקרן למונחי חקלאות ומלאכה, אשר השיגה את רוב האמצעים להוצאת הספר.


המילון הזה הוא פרי עבודתה של הוועדה למונחי חקלאות ומלאכה בתל-אביב. השתתפו בה חברי ועד הלשון: ה"ה ט"ז מילר, נתן שיפריס ודוד שמעוני (שמעונוביץ), וכמזכיריה שימשו בזה אחר זה, המזכירים המדעיים של לשכת תל-אביב: ה"ה שמואל ייבין, יחזקאל קוטשר וד"ר עלי איזן [איתן]. מן הדין הוא להזכיר את זכותו המיוחדת של מר נתן שיפריס, אשר לא זו בלבד שהכין את רשימת הערכים וערך את מרבית המונחים, שנתקבלו אחרי כן בוועדה, אלא אף טרח להמציא את רוב החומר הלועזי למילון ושקד ללא לאות על שכלולו עד גמר הדפסתו.
 

חכמי לשון ובעלי מקצוע רבים עזרו לוועדה הן בעצות טכניות הן בהערות לשוניות לארבעת החוזרים, שבהם הוצעו המונחים בראשונה לפני חברי ועד הלשון וכל יתר הנוגעים בדבר.
 

אי אפשר לפרט את חלקו של כל אחד ואחד; ייזכרו נא בתודה רק שמותיהם של ה"ה ד"ר י' אהרוני, שרגא אירמאי, ישראל בורשטין, ד"ר זאב בן-חיים, ד"ר ד' גורביץ, ברוך גלעדי, שמואל ייבין, ש"ד יפה, ד"ר א' פורת, יעקב פלמוני, ד"ר ש' פרוינד, צבי פרידמן וג' רובינשטיין. יעמוד על הברכה גם הד"ר מאיר זגורודסקי, אשר עבודתו החלוצית הניחה את היסוד לטרמינולוגיה עברית במקצוע הנידון.
 

עבודת הוועדה החלה בשנת תש"ב, ואף על פי שעיקר המילון היה מוכן כבר בשנת תש"ד (החוזר הראשון נשלח באדר תש"ב, השני – במרחשוון תש"ד, השלישי – בשבט תש"ד והרביעי – באייר תש"ד), נתעכבה הוצאתו זמן כה רב מפני הצורך בבירור ממושך של מונחים רבים וכן מסיבות חיצוניות, כגון חילופי המזכירים בלשכת ועד הלשון.
 

המהדורה המודפסת: רוב הציורים הם מעשה ידי המהנדסים א' איזנשטדט וג' רובינשטיין. קצת גלופות נתקבלו בהשאלה. ותודתנו על סיוע זה נתונה ל"המשביר המרכזי", למערכת "השדה" ולבית מסחר נ' פלדמן ובנו.

תל-אביב, שבט תש"ח.

 

מִלּוֹן לְמֻנְּחֵי הַמֶּשֶׁק הַחַקְלָאִי עברי-אנגלי-צרפתי-גרמני ובו 23 ציורים יצא לאור על ידי ועד הלשון העברית בסיוע הקרן למונחי חקלאות ומלאכה ובהשתתפות מוסד ביאליק, ירושלים תש"ח.