מכונת כתיבה (תשי"א)

סריקות   

הקדמה– מונחי מכונת הכתיבה

 

ההצעה הראשונה לרשימת מונחים זו הוכנה בישיבות הוועדה המרכזית למונחי טכניקה מטעם ועד הלשון והטכניון העברי בחיפה והוגשה לחברי ועד הלשון ולבעלי-מקצוע בחוזר מס' 108 מאייר תש"ז. אחרי קבלת הערות והצעות תיקון מאת ה"ה ד"ר עלי איתן, ד"ר זאב בן-חיים, ד"ר ברוך ברגר, שמואל ייבין (חבר ועד הלשון) ונתן שיפריס ז"ל (חבר ועד הלשון) נדונה הרשימה בקריאה שלישית בוועדת-משנה של הוועדה המרכזית למונחי טכניקה. חברי ועדה זו היו ה"ה י' ארליך, מ' ארנרייך, ד"ר י' בן-נון, פרופ' י' ברויר, ד"ר מ' מהלר , י' נסיהו, פ' פולונסקי, י' קרני, ב"צ תובל.

בשעה שנערכה הרשימה לדפוס במזכירות המדעית של ועד הלשון בתל-אביב בעזרת מר נתן שיפריס ז"ל וכמה בעלי-מקצוע, ביניהם מר א' בארי, היה צורך להוסיף ולשנות עוד מספר מונחים עבריים ולועזיים, כדי שהרשימה תהיה מכוונת יפה למספר גדול ככל שאפשר מן הסוגים הרבים והצורות השונות של מכונות-הכתיבה. בריבוי הסוגים והצורת של המכונות הנמצאות בשימוש קשור גם חוסר האחידות במונחים הלועזיים המתהלכים, שכן כל בית-חרושת כמעט משתמש במונחים מיוחדים לחלקי המכונות שלו. מהמון המונחים הלועזיים האלה ניתן כאן רק מבחר הנפוצים והברורים ביותר מתוך תקווה, שלפיהם לא יקשה זיהוי החלקים המכוונים. מלבד האנשים הנ"ל, שעזרו בהכנת המונחים, נתונה תודת ועד הלשון העברית גם לה"ה בראון ובניו, שהעמידו לרשותנו ספרות לועזית על מכונת-הכתיבה, ובייחוד למר ד' ונגרונוביץ, שממנו קיבלנו את התמונה לגלופה ועזרה מקצועית חשובה.  

 

***

 

רשימת מונחי מכונת-הכתיבה עברית-אנגלית-גרמנית, פורסמה בלשוננו יז (תשי"א), עמ' 191–193.