עשים (תשפ"ב)


הקדמה
 
שם סוג העשים Spodoptera וארבעת מיניו בארץ
ועדת הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית נענתה לבקשת חברת הוועדה ליאת גדרון לדון בשם עברי לסוג העש Spodoptera ולארבעת מיניו בארץ.

הוועדה דנה בעניין זה בישיבותיה במרחשוון ובאדר תשפ"א (אוקטובר 2020 ומארס 2021). הסיבה העיקרית לדיון הייתה התפשטותו בארץ של אחד המינים, מין פולש שמקורו בדרום אמריקה וקרוי באנגלית army worm. זחלי המין הזה הם מזיקים קשים לחקלאות: כשהם צעירים הם חיים ביחד, אבל כשהם גדלים, הם מתפזרים ומכַלים שדות שלמים.

 
חברי ועדת הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית:
מקרב אנשי המקצוע – עוז בן־יהודה, אפרת גביש־רגב, ליאת גדרון, דני גולני, חנן דימנטמן, חגי הלל, יוסף הלר (יו"ר), זוהר ינאי, דפנה לב.
נציגי האקדמיה – סיריל אסלנוב, קרן דובנוב.
מרכז הוועדה: ברק דן.

* * *
 
בי"ט במרחשוון תשפ"ב (25 באוקטובר 2021) אושרה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום י"ח בכסלו תשפ"ב, 22 בנובמבר 2021 (ישיבה שעג).