יתושים (תשפ"ב)


הקדמה
 
את רשימת השמות המדעיים של הסוגים והמינים של היתושים בישראל הכינו ד"ר לאור אורשן, ד"ר טילי ברומלי־שנור וד"ר חנן דימנטמן.
 
השמות העבריים לסוגים ולמינים נידונו בשתי ישיבות של הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית (במרחשוון ובכסלו תשפ"א, אוקטובר ונובמבר 2020) בהשתתפות ד"ר אורשן, ד"ר ברומלי־שנור וד"ר גל זגרון, ואחר כך בהרכב מצומצם יותר באפריל 2021. ההצעה שגובשה הועברה לחברי ועדת הזואולוגיה, והערותיהם נדונו בהרכב המצומצם. שתי שאלות שנותרו במחלוקת הוכרעו בוועדת הזואולוגיה בתמוז תשפ"א (יוני 2021).
 
בהמשך (יולי 2021) נשלחה הרשימה לחוות דעתם של מומחים שלא השתתפו בדיונים ושל חברי האקדמיה ללשון העברית. הערותיהם והצעותיהם נידונו בוועדה לזואולוגיה באב תשפ"א (אוגוסט 2021).
 
חברי ועדת הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית:
מקרב אנשי המקצוע – עוז בן־יהודה, אפרת גביש־רגב, ליאת גדרון, דני גולני, חנן דימנטמן, חגי הלל, יוסף הלר (יו"ר), זוהר ינאי, דפנה לב.
נציגי האקדמיה – סיריל אסלנוב, קרן דובנוב.
מרכז הוועדה: ברק דן.
 
הערות על הרשימה:
א. שמות הסוגים הם שמות עבריים, פרט לַסוג אנופלס היות שהשם מושרש לא רק בקרב אנשי המקצוע אלא בקרב הציבור כולו במשך עשרות בשנים, והוא נקשר בתולדות יישוב הארץ לייבוש הביצות ולמלחמה במלריה. ב. בעבר נקבע באקדמיה כי המשפחה כולה תיקרא יַתּוּשִׁיִּים (Culicidae) ושהסוג Culex ייקרא יַתּוּשׁ. אך יַתּוּשׁ (ברבים יַתּוּשִׁים) הוא כמובן גם השם הכולל לכל פרט במשפחת היתושיים.

* * *
 
בי"ט במרחשוון תשפ"ב (25 באוקטובר 2021) אושרה הרשימה בוועדת המינוח המרכזית.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום י"ח בכסלו תשפ"ב, 22 בנובמבר 2021 (ישיבה שעג).