צורבים ומסרקנים (תש"ף)


צורבים – מדוזות־סוכך ומדוזות־קובייה; מסרקנים
הקדמה

 
ברשימה חיות מקפא (בעלי חיים ג'לטיניים שנסחפים ושוחים במים) משתי מערכות – צורבים ומסרקנים:
במערכת הצורבים ניתנו שמות לכעשרים מינים של מדוזות־סוכך שמרביתם נפוצים לאורך חופי ישראל בים התיכון ובמפרץ אילת, וכן לשני מינים קטלניים של מדוזות־קובייה שאינם בחופי ישראל אך יש להם חשיבות רבה לציבור הרחב.
במערכת המסרקנים, הכוללת יצורים עדינים, ניתנו שמות למינים אחדים שהתרבו בחופינו בשנים האחרונות.
 
הערה: קבוצה נוספת של בעלי חיים ג'לטיניים המרחפים במים והמכונים סיפונופוריים נמנית עם מחלקת ה־Hydrozoa (השייכת לצורבים). לבעלי החיים בקבוצה נרחבת זו יינתנו שמות בנפרד.
 
השמות העבריים נועדו בראש וראשונה לציבור הרחב הפוגש את המדוזות בטבע ומתעניין בהן. השמות של המדוזות שמן הנכר נועדו לתקשורת ולתרגום של סרטי טבע, להרצאות ולפעילויות חינוכיות.
את הרשימה הכין ד"ר דור אדליסט מאוניברסיטת חיפה וצוותו. הרשימה הוגשה לוועדה למונחי זואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית ונדונה בה בתחילת שנת תש"ף (2019).
 
חברי הוועדה שהשתתפו בדיון: פרופ' יוסף הלר, יושב ראש הוועדה; ד"ר דני גולני; ד"ר חנן דימנטמן; חגי הלל; ד"ר דור אדליסט; נציג האקדמיה ללשון העברית פרופ' סיריל אסלנוב; מרכזת הוועדה רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה ללשון העברית.
 
הרשימה הופצה להערות בקרב מומחים, והן נידונו בוועדה בחורף תש"ף (2020). בהמשך הופצה הרשימה לחברי האקדמיה ולעובדי המזכירות המדעית לשם קבלת הערותיהם, ובעקבות זאת הוכנסו כמה תיקונים. בראשית סיוון תש"ף (תחילת יוני 2020) נשלחה הרשימה לאישור בכתב של חברי ועדת המינוח המרכזית של האקדמיה.
 
הרשימה הוגשה למליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום ל' בסיוון תש"ף, 22 ביוני 2020 (ישיבה 367), ואושרה בה.