קווצי-עור (תש"ף)


שמות קווצי־העור
הקדמה

 
הרשימה כוללת שמות עבריים לשלוש קבוצות של קווצי־עור: כוכבי־הים, קיפודי־הים ומלפפוני־הים – בים התיכון ובים סוף.
את הרשימות הכין ד"ר עמרי ברונשטיין בעצה אחת עם פרופ' יוסף הלר יו"ר הוועדה.
הרשימות נדונו בוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית בישיבותיה בשנים תשע"ח ותשע"ט (2018–2019). כמה מן השמות שנכללו באנציקלופדיה לחי ולצומח עודכנו ברשימה זו.

חברי הוועדה: אנשי המקצוע – ד"ר עוז בן־יהודה, ד"ר דני גולני, ד"ר ליאת גדרון, ד"ר חנן דימנטמן, חגי הלל, פרופ' יוסף הלר (יושב ראש), ד"ר זוהר ינאי (חבר מכותב), ד"ר אפרת רגב-גביש; המומחה לקווצי־העור ד"ר עמרי ברונשטיין; נציגי האקדמיה ללשון – פרופ' סיריל אסלנוב, ד"ר קרן דובנוב; מרכזת הוועדה: רונית גדיש, המזכירה המדעית של האקדמיה.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ביום א' בשבט תש"ף, 27 בינואר 2020 (ישיבה 366).

מטרת הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה במתן השמות העבריים היא לסייע לחובבי הטבע דוברי העברית להכיר את היצורים שהם עשויים להיפגש עימם.

רוב השמות ברשימה הם של קווצי־עור החיים בימים הסמוכים לחופי הארץ – ים סוף והים התיכון. עם זאת נכללו בה גם כמה שמות של קווצי־עור שלא נמצאו באזורנו – כאלה שיש להם חשיבות גלובלית או מינים במגמת התפשטות גם אם עדיין לא נצפו באזורנו. הוועדה השתדלה לשנות כמה שפחות מן השמות שניתנו בעבר, ועם זאת היה צורך בשינויים אחדים, ובעיקר היה צורך לתת שמות למינים רבים שטרם זכו בשמות עבריים.

שתי קבוצות של קווצי־עור – נחשוני־ים וחבצלות־ים – עדיין לא נדונו, ויובאו לוועדה לזואולוגיה בהמשך.