זבובאים (תשע"ח)


סדרת הַזְּבוּבָאִים – Diptera
שמות משפחות הזבובאים בישראל ושמות הסוגים הנושאים את שם המשפחה
ניסן תשע"ח – מארס 2018
 
רשימת השמות של המשפחות והסוגים העיקריים בסדרת הזבובאים היא פרי עבודתה של הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית.
הכינו את הרשימה נטע דורצ'ין, זוהר ינאי ואמנון פרידברג מאוניברסיטת תל אביב.
בדיונים ובהחלטות השתתפו חברי הוועדה לזואולוגיה של האקדמיה: אנשי המקצוע – דני גולני, נטע דורצ'ין, חנן דימנטמן (יושב ראש עד תשע"ו), חגי הלל, יוסף הלר (יושב ראש מתשע"ז), זוהר ינאי, אמנון פרידברג; נציגי האקדמיה ללשון – קרן דובנוב, מרדכי כסלו; מרכזת הוועדה: רונית גדיש (מתשע"ז).
הרשימה נשלחה לביקורת אנשי המקצוע והערותיהם נדונו בישיבת הוועדה בחורף תשע"ח (דצמבר 2017). הרשימה נשלחה לביקורת חברי האקדמיה בשבט תשע"ח. הרשימה נדונה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה באדר תשע"ח (מארס 2018). בעקבות הערות של מלכה זמלי נערכו כמה שינויים לקראת הגשת הרשימה למליאת האקדמיה.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה ביום י' בניסן תשע"ח, 26 במארס 2018 (ישיבה שנז).
 
הקדמה מאת יו"ר הוועדה
זבובאים הם אחת מקבוצות החרקים המגוונות ביותר עלי אדמות. הם מאכלסים את כל בתי הגידול היבשתיים, לרבות כל בתי הגידול המימיים והמימיים-למחצה, מדבריות, אזורים עירוניים וסביבות חקלאיות. הבוגרים חלקם טורפים, חלקם ניזונים מצוף פרחים, חלקם טפילים הניזונים מדם. הרימות ניזונות ממגוון חומרי מזון השונים מאוד ממזון הבוגר. לדוגמה, ברחפניים הבוגר ניזון מפרחים, הרימה אוכלת רקב או שהיא טורפת חרקים אחרים. יש רימות הניזונות מנשר עלים, אחרות מגבעולים, משורשים, מפרחים, מזרעים, מפטריות, מעץ מרקיב, מפרי מרקיב, מנבלות, מחיידקים, וכן מטרף רימות של זבובאים אחרים. יש גם רימות היוצרות עפצים, ואחרות שהן טפילות בתוך בעלי חיים אחרים. לפיכך לזבובאים משמעות רבה מאוד בפירוק ובשחרור של חומרי מזון חזרה לקרקע.
הזבובאים חלקם מחקים צרעות, דבורים, עכבישים או נמלים. כמה מהם מאירים כדי למשוך בני זוג או טרף. מהיות הבוגרים מעופפים, בשעת חיזור הם משדרים אותות ויזואליים (לא כימיים). ברבים מהזבובאים יוצרים הזכרים נחילי ענק למשיכת נקבות.
זבובאים רבים התפתחו, אבולוציונית, תוך יצירת קשר צמוד ומחייב מאוד עם צמחים או בעלי חיים ייחודיים. לפיכך הם מזיקים בחקלאות אך גם יש מהם המשמשים מאביקי פרחים וכן בהדברה ביולוגית.
בישראל יש כ־85 משפחות זבובאים, ונעשה מאמץ לתת לרובם שמות עבריים.