גני ילדים (תרע"ג)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי גַּנֵּי הַיְלָדִים


רשימה א.

בישיבות ועד הלשון של זמן הקיץ תרע"ג עסק הוועד בייחוד בשמות הצמחים במצויים בארץ ובמנחי גני הילדים.

[- - -]

גם "מֻנחי גני הילדים" עודם בראשית התפתחותם, ורשימות המילים שנשלחו לנו מיפו ע"י מרכז אגודת המורים, ואלו שניתנו לנו ממנהלות הגנים שבירושלים היו שונות תכלית שינוי. הוועד השתדל למצוא את השמות המתאימים ביותר, ובהשתתפות מנהלות הגנים שבירושלים קבע הוועד את המונחים היותר מדויקים לפי מהותם. במונחי גני הילדים נכללו גם כלי בית שונים, שקצת מהם יבואו ברשימה זו.

*** 

רשימת "מנחי גני הילדים, רשימה א" עברית-גרמנית התפרסמה ב"זכרונות ועד הלשון" שבהוצאת ועד הלשון העברית בארץ ישראל, במחברת השלישית מתוך מחברות א,ב,ג, מהדורה שנייה, ירושלם תרע"ב-תרע"ג, תרפ"ט, עמ' 94.

ההקדמה מתוך עמ' 89.