עכבישנים (תשע"ט)


עכבישנים, עקרבאים, עקרבישאים, עכביסומאים ורגלבישאים

את הרשימות הכינה אפרת גביש־רגב. יעצו: יורם צביק, איגור ארמיאץ', אוהד יהלומי, אסף צוער, דני סימון, שלמי אהרן, איתן רכט ואסף אוזן.

חברי הוועדה: אנשי המקצוע – ד"ר אפרת גביש־רגב, ד"ר דני גולני, ד"ר ליאת גורדון, ד"ר חנן דימנטמן, חגי הלל, פרופ' יוסף הלר (יושב ראש), ד"ר זוהר ינאי, ד"ר דני סימון, ד"ר אמנון פרידברג; נציגי האקדמיה ללשון – פרופ' סיריל אסלנוב, ד"ר קרן דובנוב; מרכזת הוועדה: רונית גדיש.

הרשימות נדונו בוועדה לזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית בשנת תשע"ח ונשלחו לאנשי המקצוע ולחברי האקדמיה לביקורת. ההערות נדונו בוועדת הזואולוגיה בינואר 2019. הרשימה נדונה ואושרה בוועדת המינוח המרכזית באדר א' תשע"ט, פברואר 2019.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום י"א באדר ב' תשע"ט, 18 במארס 2019 (ישיבה שסג).
שלושה שמות עקרבים אושרו ביום י"א בתמוז תשפ"א, 21 ביוני 2021 (ישיבה שעא) לאחר פרסומם המדעי.

רקע

במערכת פרוקי־הרגליים שתי תת־מערכות בהתאם לצורת גפי הפה של המינים הכלולים בהן: בעלי הלסתות (Mandibulata) ובעלי המלקוחיים ("כליצרות") (Chelicerata).*

הוועדה דנה בכל העכבישנים – מחלקה המשתייכת לתת-מערכת בעלי המלקוחיים – המוכרים מישראל. בישראל נציגים של שבע סדרות עכבישנים, לא כולל סדרות האקריות. בשלב הראשון הוצעו שמות בעברית לתת־המערכה, למחלקה, לסדרות ולרמות הביניים שבין תת-המערכה והסדרות; שמות אלו מובאים בטבלה הראשונה: "סדרות העכבישנים". בשלב השני הוצעו שמות למשפחות, סוגים ומיני בארבע סדרות עכבישנים: עקרבאים, רגלבישאים, עקרבישאים ועכביסומאים.

לפי שעה לא ייכללו ברשימה הקבוצות השייכות לתת־המחלקה אקריות בשל חוסר היציבות בטקסונומיה שלהן.

* תמורת chelicera נקבע מַלְקוֹחַ, על פי הפסוק: "יָבֵשׁ כַּחֶרֶשׂ כֹּחִי וּלְשׁוֹנִי מֻדְבָּק מַלְקוֹחָי וְלַעֲפַר מָוֶת תִּשְׁפְּתֵנִי" (תהלים כב, טז).