ארכיונאות (תש"ך)

סריקות   

הקדמה - מונחי הארכיונאות

 

מונחי הארכיונאות נדונו ואושרו במליאת האקדמיה בישיבה ל"ח (זיכרונות האקדמיה ז-ח), ביום י"ד בסיוון תש"ך.

חברי הוועדה שהכינה רשימה זו, היו הא' שמואל ייבין והא' מאיר שלי מטעם האקדמיה; הגב' ח' אבן-טוב, ד"ר א' אלסברג, ד"ר א' ביין, פרופ' י' היילפרין, הא' י' זרובבל, הא' א' כפיר, הא' א' נאמן והא' א' שילו כבעלי מקצוע. מזכיר הוועדה היה הא' אהרן דותן. ההסברים מתפרסמים על דעת הוועדה.

***

ביום כ"ו בתמוז תשכ"א  (10 ביולי 1961) חתם שר החינוך והתרבות אבא אבן על הודעה שמונחי הארכיונאות אושרו במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 861, ז' באב תשכ"א (20 ביולי 1961).

הרשימה "מונחי הארכיונאות" עברי-אנגלי יצאה לאור בזיכרונות האקדמיה כרך ז-ח (תש"ך-תשכ"א), עמ' 48-46, בהוצאת האקדמיה ללשון העברית.