תורת הצורות (תשע"ח)


את רשימת המונחים בתורת הצורות הכינה הוועדה למונחי הבלשנות. חברי הוועדה הם אורה שורצולד (יושבת ראש), סיריל אסלנוב, רועי גפטר, ליאור לקס, אורי מור, אהרן ממן וצבי סדן (עד אמצע תשע"ז).

מונחי תורת הצורות נדונו בקריאה ראשונה ובתשע"ו נשלחו לביקורת אנשי המקצוע, חברי האקדמיה ועובדי המזכירות המדעית. נתקבלו הערות משולמית אליצור, משמואל בולוצקי, מרונית גדיש, מעינת גונן, מעידית דורון, מרוני הנקין, מחיים כהן, מעירית מאיר, ממרדכי מישור, מטובה שטראוס שרברין ומנמרוד שתיל.

בעקבות ההערות דנה הוועדה במונחים בקריאה שנייה, והחליטה להוסיף לרשימה עוד כשלושים מונחים.

הרשימה נדונה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ללשון העברית ביום י"ב בתשרי תשע"ח, 2 באוקטובר 2017 (ישיבה 120).

הרשימה נדונה ואושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית ביום י' במרחשוון תשע"ח, 30 באוקטובר 2017 (ישיבה שנה), וכמה מונחים הקשורים לרכיב morph נדונו ואושרו ביום ט"ז בכסלו תשע"ח, 4 בדצמבר 2017 (ישיבה שנו).