תקשורת רדיו וטלוויזיה (תשע"ח)


הרשימה הוכנה בוועדה למונחי האלקטרוניקה הפועלת במכון התקנים בשיתוף עם האקדמיה.

חברי הוועדה: ראובן אורן, יעקב בעל שם (יושב ראש הוועדה), דוד ברלה, אבי גבעון, חוסה סוסלי, עוז עזריאלי, דרור קן דרור, יצחק יזרעאלי (מרכז הוועדה);

נציגת האקדמיה: מלכה זמלי.

חברים ופעילים בעבר: שרגא אירמאי ז"ל, אהרון גד ז"ל, אמנון גפני, רפי טרם, שלמה ירדני, נדב לבנון, עזרא נוריאל ז"ל, עודד פורז, אלברט קלו ז"ל, אורי שמעוני; מרכזות הוועדה בעבר: ציפי לוי, שירה שלמה.

מקצת מן המונחים הכלולים ברשימה הובאו בעבר לאישור מליאת האקדמיה ללשון העברית (מונחי שידורי ציבור, ישיבת המליאה קעד-קעה, 17 ביולי 1985; זיכרונות האקדמיה לא-לד, עמ' 112–123).

הרשימה נשלחה לעיונם של חברי האקדמיה בשנת תשע"ב, ולאחר מכן נבדקה בידי טובה שרברין מן המזכירות המדעית של האקדמיה. הוועדה קראה את ההערות ותיקנה את הרשימה במהלך שנת תשע"ו.

הרשימה נדונה בוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה בישיבתה ביום כ"ג באלול תשע"ו, 26 בספטמבר 2016.

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית ביום י"ב באייר תשע"ז, 8 במאי 2017 (ישיבה שן).