גאוגרפיה אנושית (תשע"ז)


הקדמה – המילון למונחי גאוגרפיה אנושית

את המילון הכינה הוועדה למונחי הגאוגרפיה של האקדמיה ללשון העברית בשיתוף המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן־גוריון בנגב. הוועדה הוקמה בשנת תשס"ה (2005) והכינה מילון מעודכן ועכשווי בתחום הגאוגרפיה האנושית. תחום רחב זה כולל מגוון שדות ועולמות ידע: גאוגרפיה עירונית, גאוגרפיה פוליטית, גאוגרפיה כלכלית, שימושי קרקע, נוף וסביבה, פילוסופיה ומתודולוגיה גאוגרפית ועוד.

 

חברי הוועדה

אנשי המקצוע (כולם מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב): פרופ' אבינועם מאיר (יו"ר), ד"ר נורית אלפסי, ד"ר בתיה רודד (גם ממכללת אחווה), ד"ר צבי שילוני (מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות), פרופ' שאול קרקובר (תשס"ה).

חברי האקדמיה ללשון העברית: פרופ' יעקב בן-טולילה , פרופ' דודיק טלשיר, פרופ' אלישע קימרון.

מרכז הווועדה: ד"ר ארנון בן ישראל.

 

הוועדה מודה מאוד לחברי קהילת האגודה הגאוגרפית הישראלית אשר טרחו וסייעו בידה להביא מיזם זה אל סיומו. מפאת ריבוים איננו מציינים את שמותיהם. כמו כן הוועדה מודה למזכירות המדעית של האקדמיה על ליווי הוועדה לאורך השנים בהיבט המקצועי והמנהלי.

חברי הוועדה מלאי תקווה שמילון מונחים זה אכן ישרת נאמנה את השפה העברית, את קהילת הגאוגרפים הישראלית וקהילות מדעיות שכנות.

הקריאה הראשונה של רשימת המונחים נסתיימה בשנת תשע"ד (2014). הרשימה נערכה במזכירות המדעית של האקדמיה, והופצה בסוף תשע"ד לחברי האגודה הגאוגרפית הישראלית, ובסוף תשע"ה לחברי האקדמיה – לשם קבלת הערות. חברי האקדמיה שולמית אליצור, מלכה זמלי, מרדכי מישור ואורה שורצולד העירו על המילון. עוד העירו עובדות המזכירות המדעית רונית גדיש, תמר קציר וטובה שטראוס שרברין.

 

המילון הוגש לוועדת המינוח המרכזית של האקדמיה ונדון בה בשנת תשע"ו (2016).

המילון אושר בישיבת המליאה של באקדמיה ללשון העברית ביום י"ח בטבת תשע"ז, 16 בינואר 2017 (ישיבה שמ"ט).

 

הערה: נותרו עוד כמה מונחים שטרם הסתיים הדיון בהם.