רפואת הלב (תשע"ג)


הקדמה מונחי רפואת הלב

רשימת מונחי רפואת הלב, ובה כ-135 מונחים, הוכנה בוועדה למונחי רפואה, הפועלת באקדמיה משנת תשס"ג.

  חברי ועדת הרפואה
אנשי המקצוע:
ד"ר דרור גוברמן, פרופ' צבי גימון (יו"ר), פרופ' יואל דונחין, פרופ' פנחס דניאל לבנסארט (מתשע"ב), ד"ר דוד לברטובסקי (מתשע"א), ד"ר בנימין מזוז, ד"ר שרון עמית (מתש"ע), ד"ר עידית פוזנר, ד"ר דניאל פלוסר (מתשע"ב), פרופ' הלל פרת (חבר מכותב), פרופ' יהודה שינפלד (מכותב), ד"ר עו"ד משה תירוש.
נציגי האקדמיה:
ד"ר בנימין אליצור, פרופ' אפרים חזן, פרופ' שמא פרידמן.
רכזות הוועדה:
איילת הראל (עד תשע"ב) וד"ר טובה שטראוס שרברין (מתשע"ב).

את המצע לרשימה הכין ד"ר בנימין מזוז. נכללים בה גם מונחים שאושרו באקדמיה ופורסמו במילון למונחי רפואה שיצא לאור בשנת תשנ"ט, והוועדה החליטה לשנותם. מונחים אחרים הקשורים לתחום שאושרו בעבר במקצועות רפואה אחרים ונותרו ללא שינוי – לא נכללו ברשימה. על הרשימה שקדה הוועדה בשנים תשס"ט–תשע"ג (2009–2013). הערות חשובות קיבלה הוועדה ממלכה זמלי, אשת המזכירות המדעית של האקדמיה. 

הרשימה אושרה בישיבת מליאת האקדמיה ביום י' בשבט תשע"ג, 21 בינואר 2013 (ישיבה 329).

***

ביום ט' במרחשוון תשע"ד, 13 באוקטובר 2013 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי רפואת הלב.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6709, ב' בטבת תשע"ד (5 בדצמבר 2013), עמ' 1889.  

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.