כימיה אי-אורגנית (תש"ם)

סריקות   

הקדמה – כּללים לקביעת שמוֹת התרכּוֹבוֹת בּכימיה אי-אוֹרגנית

הנומנקלטורה של הכימיה האי-אורגנית, הניתנת בזה בלבושה העברי היא פרי עבודתה של הוועדה, שעם חבריה נמנו מאנשי הכימיה האדונים א' גלזנר, י' ויזל, א' מאיר, י' מרכוס, י' קלוגאי וש' שראל ומטעם האקדמיה ללשון העברית האדונים ה' בן-שמאי ומ' מדן. כמזכירת הועדה שימשה הגב' שושנה בהט.

אף-על-פי שמנהג האקדמיה להוציא לאור מילונים של מונחים מקצועיים, סטתה מדרכה בפרסומה זה לפי בקשת הכימאים. בנומנקלטורה העברית, המוצעת בזה, מובלעים מונחי כימיה ודרכי הבעה עבריות לנוסחאות הכימיות, שעניינם הוא עניין לאנשי לשון.

הצורך בקבעית שיטה, שתאפשר הבעת מושגי הכימיה בעברית בלשון ברורה וחד-משמעית, הורגש כבר לפני כ-30 שנים, ואז גם הורכבה ועדה מיוחדת, שקבעה את הכללים לקריאת שמות התרכובות האי-אורגניות ואת שמות היסודות, ואלה נתפרסמו בלשוננו, כרך י"ז.

בשנת תשכ"ז נתחדשה העבודה בתחום הנומנקלטורה בכימיה.

הקביעות הקודמות שימשו בסיס לעבודת הוועדה החדשה, כשבאה להלביש לבוש עברי את כללי הנומנלקטורה, הניתנים בפרסום זה. הכללים הללו מאפשרים שימוש בהחלטות האיגוד הבין-לאומי לכימיה עיונית ולכימיה שימושית International Union of Pure and Applied Chemistry , ובקיצור: IUPAC , שפרסם  בשנת 1940. החלטות אלו תוקנו בשנת 1953, ומאז נדפסו בשווייץ, באנגליה ובצרפת.

כמצע לדיוני הועדה שימשה המהדורה, שנתפרסמה ב- Journal of the American Chemical Society, 82, 5523 (1960) .

הוועדה לא שינתה מדרכו של האיגוד הבין-לאומי אלא במקום שלא היה אפשר להתאים דרך זו ללשון העברית.

הוועדה אף ראתה לעשות כמה מהצעות האיגוד, שהוצעו בגדר המלצות, כללים מחייבים בניסוח העברי.

במהלך עבודת הוועדה נזדמנו לה מונחים רבים, שצריכים היו תרגום עברי. מונחים עבריים אלו אושרו במליאת האקדמיה בשנת תשל"ז.

רוב המונחים העבריים – החדשים וגם הישנים, הכלולים בחוברת זו, מובאים כנספח לנומנקלטורה בעמודים האחרונים.

תודת הוועדה נתונה לכל אלה, שסייעו לה בהערותיהם, ובעיקר לאדונים שרגא אירמאי,  עלי איתן וי' בן-נון, שהואילו לקרוא בעיון את כל הדברים, הכתובים בחוברת זו, ודקדקו בה הרבה. לגב' נורית רייך תודה מיוחדת על עזרתה בהתקנת החוברת לדפוס ובהגהות שהגיהה.

 

מליאת האקדמיה אישרה את כללי השמות בכימיה אי-אורגנית בישיבתה ה-102 ביום ה' בניסן תשל"א (31 במארס 1971).

שינויים בכללים לקביעת שמות התרכובות

בישיבת מליאת האקדמיה רמ"א ביום כ"ט באייר תשנ"ח (25 במאי 1998) התקבל שינוי בכללי קביעת שמות התרכובות:

1. האניון בחומצה חמצנית אי-אורגנית ובמלחיה (הנובעים מיסוד ששמו לועזי) יקבל את הסופיות: -ָטִי לסיומת ic-, -ִיטִי לסופית ous-. לדוגמה: חומצה כְּלוֹרָטִית – chloric acid , נתרן כְּלוֹרָטִי – sodium chlorate ; חומצה כְּלוֹרִיטִית – chlorous acid , נתרן כְּלוֹרִיטִי – sodium chlorite.

(בזאת מתבטלת קביעה קודמת בחלק הראשון של סעיף 2.23 ב"כללים לקביעת שמות התרכובות בכימיה אי-אורגנית" שהסופית היא -ָתִי או -ִיתִי.)

הערה: אין שינוי בחומצות ובמלחים שהאניון שלהם נגזר משמות יסודות עבריים – חנקן, פחמן, זרחן, גפרית: חומצה חנקתית, נתרן חנקתי; חומצה גפרתית, דו-נתרן גפרתי; חומצה גפריתית, דו-נתרן גפריתי; חומצה זרחתית, תלת-נתרן זרחתי; חומצה זרחיתית, נתרן זרחיתי; חומצה פחמתית, דו-נתרן פחמתי.

2. שם כולל של מלחים המשמש שם עצם יקבל את הסופית -ָט (על פי קביעה קודמת בחלק השני של סעיף 2.23).

***

ביום ל' בסיוון תשל"ט (25 ביוני 1979) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שהמונחים שבמילון למונחי הכימיה אושרו במליאת האקדמיה. ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 2553, כ"ד בתמוז תשל"ט (19 ביולי 1979).

ביום כ"ח בכסלו תשס"א (25 בדצמבר 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט מתן וילנאי על הודעה שהשינויים בכללים אושרו במליאת האקדמיה. ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4962, ביום כ"ב בשבט תשס"א (15 בפברואר 2001) .

 

"כללים לקביעת שמות התרכובות בכימיה אי-אורגנית" יצא לאור על ידי האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תש"ם.

במאגר נקלטו שמות היסודות ולקט מונחים ששולבו בכללים. את הכללים עצמם ראו בסריקות באמצעות הקישור.