זוחלים – השלמות (תש"ס)

סריקות   

הקדמה - שמות בעלי-החיים של ארץ ישראל
 מחלקת הזוחלים

השלמות ותיקונים

את ההשלמות והתיקונים הכינה הוועדה למונחי הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית. חבריה הם: ד"ר דני גולני, פרופ' יוסף הלר, פרופ' יהודה ורנר, ד"ר חנן דימנטמן ופרופ' דב פור מן האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' יעקב זוסמן, ד"ר דוד טלשיר ופרופ' יהודה רצהבי מן האקדמיה ללשון העברית.
בעקבות שינויים במערכת המדעית בא צורך בכמה תיקונים והוספות בשמות העבריים.

* * *

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום ו' במרחשוון תשנ"ט, 26 באוקטובר 1998 (ישיבה רמג). 
ביום ז' בניסן תש"ס (12 באפריל 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט, מתן וילנאי, על ההשלמות והתיקונים.

ההשלמות והתיקונים פורסמו ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4883 מיום כ' באייר תש"ס (25 במאי 2000).