חירום (תשס"ז)


הקדמה – מונחי חירום

הוועדה למונחים בתחום החירום (תת-ועדה של הוועדה למונחי איכות הסביבה המשותפת לאקדמיה ללשון העברית ולמכון התקנים הישראלי) פעלה בשנים תשס"ה-תשס"ו במכון התקנים, ועסקה בתרגום המילון התלת-לשוני של האו"ם I nternational Agreed Glossary of Basic Terms related to Disaster Management ומונחים נדרשים אחרים.

יזם את הקמת הוועדה ד"ר אפרים לאור. הוא ביקש להכין את המילון הן כבסיס מונחים ללימודי התכנית שנפתחה באוניברסיטת חיפה, הן כמאגר משותף לכל הגורמים השותפים לתחום זה – מד"א, מל"ח, כיבוי אש, משטרה, חילוץ ועוד.

חברי הוועדה: ד"ר אפרים לאור – יו"ר ועדת ההיגוי הממשלתית להיערכות לרעידות אדמה וראש מגמת גאוגרפיה של אזורי אסון לתואר שני בחוג לגאוגרפיה באוניברסיטת חיפה; ד"ר עזרא נוריאל (ז"ל) מאוניברסיטת תל אביב; יורם (רמי) פורת, בעבר מבקר פנים של חברת בתי הזיקוק (בז"ן) ודיין בבית הדין לעבודה בחיפה מטעם הציבור; שמרית בורלא, עובדת בכירה במשרד רה"מ; חיים רפלובסקי, מנהל מחלקת שעת חירום ומתאם מענה לאסונות בצלב האדום מטעם מד"א; דייויד שוגרמן, בעבר מנהל יחידת איכות הסביבה במשרד התשתיות הלאומיות; מן האקדמיה – מלכה זמלי, עובדת המזכירות המדעית.
השתתפו בכתב: רובי גלעד, מרכז מידע, האגף לחומרים מסוכנים מן המשרד לאיכות הסביבה; פרופ' ארזה צ'רצ'מן מן הטכניון; ד"ר נצן איל, יו"ר הוועדה למונחי איכות הסביבה; פרופ' שרגא אירמאי מן האקדמיה ללשון.
רכזת הוועדה חסיה גדיאל, מכון התקנים הישראלי.
הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בישיבתה ה-296 ביום ז' בניסן תשס"ז, 26 במארס 2007.

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי החירום.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6838.  

 

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.