מכונת תפירה (תשי"ד)

סריקות   

הקדמה – מכונת-התפירה

 

השמות המובאים להלן הוצעו כהוראת-שעה ע"י המזכירות המדעית של ועד הלשון העברית לפי בקשת הגב' חנה פלשטינר ממשק יגור. יש מהם שכבר הובאו בחוברת הסברה, שיצאה ע"י חברת מכונות התפירה זינגר בעזרתו הלשונית של חבר ועד הלשון העברית, יצחק אפשטין ז"ל, ויש מהם שנקבעו ע"י ועד הלשון במילון למונחי הטכניקה.

  

***

 

רשימת המונחים של "חלקי מכונת התפירה" מלווה באיורים התפרסמה בלשוננו לעם ה / מה–מו (תשי"ד), עמ' 46.