רכיכות (תשס"ד)


הקדמה – שמות הרכיכות של ארץ ישראל

רשימת שמות הרכיכות של ארץ ישראל היא הרשימה הראשונה של שמות חסרי החוליות בארץ ישראל שהכינה הוועדה למונחי הזואולוגיה.

הוועדה לזואולוגיה חידשה את עבודתה בשנת תשנ"ה. חברי הוועדה מקרב אנשי המקצוע: דני גולני, חנן דימנטמן (יו"ר משנת תש"ס), יוסף הלר, יהודה ורנר ודב פור (יו"ר עד שנת תשנ"ט); חבריה מן האקדמיה: יעקב זוסמן, דוד טלשיר, גד בן-עמי צרפתי (משנת תשנ"ט), יהודה רצהבי.

מזכירת הוועדה: קרן דובנוב.

חבר הוועדה פרופ' יוסף הלר, מומחה לרכיכות מן המחלקה לאבולוציה, הסיסטמטיקה והאקולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, הכין את רשימת המצע לעבודת הוועדה.

הרשימה כוללת את שמות הרכיכות שבחוף הים התיכון ובחוף ים סוף, במים המתוקים וביבשה – ובעיקר שמות החלזונות והצדפות לקבוצותיהם הגדולות, למשפחותיהם, לסוגיהם ולמיניהם. ברשימה באים שמות קבוצות גדולות (כגון 'חסרי-קונכייה'), שמות משפחות ('משפחת אוזן-הים', ' צַלָּחִיתִיִּים' ), שמות סוגים ('סהרונית') ושמות מינים ('פגימון מוארך'). מידת הפירוט בתוך הקבוצות נקבעה לפי השכיחות של הרכיכות בישראל ולפי מצב המחקר הסיסטמטי.

במשפחות אחדות הוחלט שלא להבחין בין סוגים שונים, וניתן שם משותף לכמה סוגים במשפחה.

בסוגים אחדים הוחלט שלא להבחין בין המינים השונים, ומובא רק שם הסוג.

רשימת השמות המדעיים מושתתת על מונוגרפיות מרכזיות המתייחסות לאזורנו ושהתפרסמו בעשור האחרון של המאה העשרים. בכמה מקרים שונו מאז השמות המדעיים במאמרים קטנים שהתפרסמו. השמות החדשים הללו מופיעים לצד השמות הוותיקים. את רשימת השמות המדעיים העדכניים אסף מר הנק מינס, אוצר האוסף הלאומי של הרכיכות באוניברסיטה העברית.

הערות

(א)  שמות סוג בני שתי מילים מוקפים (כיפה-סרוגה, נֵבֶל-יָם).

(ב)   לפי הנהוג במונחי זואולוגיה, שמות של משפחות בעלי חיים באים בסיומת -יִים (' צַלָּחִיתִיִּים' ) או בצירוף 'משפחת + שם מיודע' ('משפחת אוזן-הים').

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה רע"ג (ט"ו במרחשוון התשס"ד, 10 בנובמבר 2003).

 

* * *

ביום ט"ו בסיוון תשס"ה (22 ביוני 2005) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעה בדבר אישור הרשימה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5447 מיום כ"ג בתשרי תשס"ו (26 באוקטובר 2005).

הרשימה לא ראתה אור בדפוס.