תחבורה יבשתית (תשס"ג)


הקדמה – תחבורה יבשתית

רשימת מונחי התחבורה היבשתית-כבישית היא פרי עבודתה של תת-הוועדה למונחי תחבורה יבשתית שפעלה משנת תשנ"ה ועד שנת תש"ס (1995–2000) במסגרת הוועדה למונחי התחבורה שיזם שר התחבורה ישראל קיסר.

במילון שלוש רשימות מונחים: הרשימות "מונחי תכנון תנועה", "מונחי רמזור ומהירות" אושרו במליאת האקדמיה ביום כ' אדר ב' תש"ס, 27 מארס 2000 (ישיבה רנ"ג); הערות אחדות אושרו בישיבת המליאה ביום ט"ו במרחשוון תשס"א, 13 נובמבר 2000 (ישיבה רנ"ה); הרשימה "תכן דרכים, צמתים ומחלפים" אושרה במליאת האקדמיה ביום כ' באדר שני תשס"ג, 24 במארס 2003 (ישיבה רע"א).

 

אנשי המקצוע: יעקב אבוטבול, לשעבר מנהל אגף התנועה ברכבת ישראל, יועץ למנכ"ל הרכבת (משנת תשנ"ז); גד בכרך, לשעבר כלכלן במכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה; פנחס בן שאול , לשעבר מפקח ארצי על התעבורה במשרד התחבורה  וראש מנהל תכנון ופיתוח ברכבת ישראל; ד"ר תומר גודוביץ', החוג לגאוגרפיה באוניברסיטת תל-אביב; סימונה גולדנברג (יושבת ראש הוועדה), מרכזת תחום תכנון ת"ץ במחוז ת"א והמרכז במשרד התחבורה; דורון יזרעאלי, לשעבר סמנכ"ל תפעול רכבת ישראל; ד"ר דן לינק , ראש תחום תשתית ותנועה ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים במשרד התחבורה; רפי מלצר , מנהל אגף התנועה בקואפרטיב דן; ד"ר בנימין פרישר, מרצה להנדסת תחבורה בטכניון, עורך העיתון "תנועה ותחבורה"; ישעיהו רונן, מנהל אגף בכיר לתכנון תחבורה במִנהל היבשה שבמשרד התחבורה (משנת תשנ"ז).

חברי האקדמיה ללשון: אהרן אמיר (עד סוף תשנ"ח),  אברהם יבין,  ד"ר קציעה כ"ץ.

עוד השתתפו בוועדה בראשיתה אילון אורון, אודי אפרת, יאיר ברק, דן גולדנברג, אריאלה דאור, גדעון השמשוני, שמחה ניר, מתיא עינב, ארנסט ענבל, אילן פלקוב, אבישי צדר, בקי שליסלברג.

 

רוב המונחים במילון זה נכללו במילון למונחי תחבורה יבשתית שיצא לאור בשנת תשע"ב.

 

ביום כ"ה בטבת תשס"ד (19 בינואר 2004) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעה בדבר אישור הרשימה "תכן דרכים, צמתים ומחלפים".

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5281 מיום י"ח באדר תשס"ד (11 במארס 2004).