כימיה אורגנית (תשנ"ב)


הקדמה - המילון למונחי הכימיה האורגנית

קיצור נומנקלטורה עברית בכימיה אורגנית

1. ראשיתו של מילון זה בהצעת "הוועדה לנומנקלטורה של הכימיה האורגאנית" (להלן: "הוועדה הירושלמית"), שהקימה האקדמיה ללשון העברית. חבריה היו האדונים אלמוג, בן-שמאי, גלזנר, ויזל, ליבוביץ, מאיר ושראל. הוועדה התבססה על מילון IUPAC משנת 1965/1957. היא הפסיקה את עבודתה בשנת 1976, לאחר שהכינה סיכום ארעי בן 31 עמודים.

2. בשנת 1983 הוקמה בחיפה "ועדה למונחי כימיה אורגאנית". תחילה היו חברים בה האדונים שרגא אירמאי ודב בן-ישי. הם הכינו את הרשימה "קיצור נומנקלטורה בכימיה אורגאנית (חלק א' פחמימנים)" המבוססת על דוח הוועדה הירושלמית וכן רשימת מונחים בכימיה אורגנית – רשימה א', שנשלחה אל אנשי מקצוע ואל חברי האקדמיה למתן הערות. נתקבלו הערות מאת האדונים דוד גינזבורג, א' הלוי, רפאל לוי, י' מזור, ש' פטאי, צ' רפופורט, יהודה רצהבי וגב' צפורה לוין.

3. בשנת 1987 הכינה הלשכה בחיפה מצע חדש, שכלל רשימת מוספיות (תחיליות, תוכיות וסופיות) בכימיה אורגנית ורשימת מונחים כלליים (פעולות, תכונות, חומרים המיוחדים לכימיה אורגנית). המצע התבסס על הספרים האלה:

IUPAC: Nomenclature of Organic Chemistry (1979)
S.Patai: Glossary of Organic Chemistry (1962)
Y.M. Cram and D.Y. Cram: The Essence of  Organic Chemistry (1980)
Morrison and Boyd: Organic Chemistry (1973)

הערות למצע התקבלו מאת פרופ' רפאל איקן (האוניברסיטה העברית), פרופ' דוד גינזבורג (הטכניון), מר רפאל לוי (מכון התקנים הישראלי), פרופ' אמציה מאיר (האוניברסיטה העברית), פרופ' בן-ציון פוקס (אוניברסיטת תל-אביב) ופרופ' שמואל  שפרכר (אוניברסיטת בר-אילן).

4. הוקמה ועדה חדשה שחבריה היו: פרופ' רפאל איקן (האוניברסיטה העברית), פרופ' שרגא אירמאי, פרופ' אילן אלדר (האקדמיה ללשון העברית), פרופ' יצחק אפלויג (הטכניון), פרופ' דב בן-ישי (הטכניון), ד"ר יעקב לוי (ראש הלשכה למינוח טכנולוגי), פרופ' אמציה מאיר (האוניברסיטה העברית), ד"ר ליאונרד שור (תמ"י, חיפה), פרופ' יאיר שפרינצק (מכון וייצמן למדע), פרופ' שלום שראל (בית הספר לרוקחות, האוניברסיטה העברית). חברים-כתבים היו: פרופ' יהודה מזור (מכון וייצמן למדע), פרופ' בן-ציון פוקס (אוניברסיטת תל-אביב), פרופ' שמואל שפרכר (אוניברסיטת בר-אילן). גב' ענת קלין הייתה רכזת הוועדה. גב' רינה גורן ערכה את הודעת הסיכום על נספחיה.

5. מונחי הכימיה האורגנית נדונו בשש ישיבות: ארבע ישיבות בקריאה הראשונה ושתי ישיבות בקריאה השנייה. סיכום הקריאה הראשונה הוגש בכ"ה בתמוז תשמ"ט (28 ביולי 1989).

6. הוועדה המליצה לאמץ את הדו"ח משנת 1976 של הוועדה הירושלמית בשינויים קלים.

המילון למונחי כימיה אורגנית (חוץ מנספח ד), וכנספח לו הנומנקלטורה של הכימיה האורגנית, אושר בישיבה ר"ג של מליאת האקדמיה ללשון העברית ביום כ' באדר ב' התשנ"ב (25 במארס 1992).

שינויים בכללים לקביעת שמות התרכובות

בישיבת מליאת האקדמיה רמ"א ביום כ"ט באייר תשנ"ח (25 במאי 1998) התקבל שינוי בכללי קביעת שמות התרכובות:

 1. האניון בחומצה אורגנית ומלחיה יקבל את הסופית -ִי המקבילה לסופית -ic. לדוגמה: חומצה אָצֵטִית, נתרן אָצֵטִי; חומצה אוֹקְסָלִית, נתרן אוֹקְסָלִי (בזאת מתבטלת קביעה קודמת שהסופית היא -ָתִי) .

2. שם כולל של מלחים המשמש שם עצם יקבל את הסופית -ָט, כגון אָצֵטָט, אוֹקְסָלָט (על פי קביעה קודמת) .

***

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את רשימת מונחי כימיה אורגנית .

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6839.  

ביום כ"ח בכסלו תשס"א (25 בדצמבר 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט מתן וילנאי על הודעה שהשינויים בכללים אושרו במליאת האקדמיה. ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4962, ביום כ"ב בשבט תשס"א (15 בפברואר 2001) .

 

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.