צמחי ארץ ישראל (תשס"ג)


הקדמה - שמות צמחי ארץ ישראל

 

רשימת שמות צמחי ארץ ישראל היא פרי עבודתה של ועדה שכוננה האקדמיה ללשון העברית בשנת תשנ"ג (1993).

חברי הוועדה מקרב אנשי המקצוע: קלרה חן מן האוניברסיטה העברית (יושבת ראש הוועדה עד שנת תשנ"ח), מיכאל אבישי מן הגן הבוטני האוניברסיטאי, עזריה אלון מן החברה להגנת הטבע, אבינועם דנין מן האוניברסיטה העברית, דוד הלר מן האוניברסיטה העברית, עופר כהן איש החברה להגנת הטבע, מרדכי כסלו מאוניברסיטת בר-אילן (יושב ראש הוועדה מקיץ תשנ"ח), מיכה לבנה איש החברה להגנת הטבע, עוזי פליטמן מן האוניברסיטה העברית (פרש מן הוועדה בשנת תשנ"ט), אורי פרגמן מן האוניברסיטה העברית ומן הגן הבוטני האוניברסיטאי (מתשנ"ט); נציגי האקדמיה: דוד טלשיר, יהודה פליקס, גד בן-עמי צרפתי, אלישע קימרון (מתשנ"ט), אמנון שפירא (עד תשנ"ה). מזכירת הוועדה רונית גדיש.

הוועדה התכנסה לשמונים וחמש ישיבות משנת תשנ"ג ועד שנת תשס"ג (2002), ודנה בשמות צמחי הבר של ארץ ישראל שהתפרסמו ב Flora Palaestina- (1986-1966) ובמגדירים של מ' זהרי (1989) ושל נ' פיינברון וא' דנין (1991) וברשימת צמחי ישראל בהוצאת רת"ם והעשבייה (1987). בעיקר נדרשה הוועדה להכריע בין שמות שמגדירי הצמחים חלוקים בהם, לקבוע שמות עבריים בִּמקום שמות לועזיים קשים להגייה, לשרש שגיאות ולתת שמות לצמחים חדשים. עניין רב היה במציאת שמות עבריים מן הספרות העברית העתיקה ובניסיון לגאול אותם. קפדנות ניכרה בסוגיות דקדוקיות שעלו בדיוני הוועדה, ואלה הועברו לוועדת הדקדוק של האקדמיה והוכרעו בה ואחר כך במליאת האקדמיה.

רשימת השמות על שני חלקיה נשלחה לאנשי מקצוע ולחברי האקדמיה לשם קבלת הערות. הוועדה מודה לכל האנשים שהואילו לקרוא את הרשימה ולהעיר את הערותיהם.

רשימת שמות צמחי ארץ ישראל היא המשך לפרסומי ועד הלשון העברית: רשימה של כשבעים שמות שפורסמה ב"זכרונות ועד הלשון" משנת תרע"ג (1913), "ילקוט הצמחים" משנת תר"ץ (1930), "צמחי ארץ ישראל – שמות המשפחות והסוגים" משנת תש"ו (1946).

 

רשימת שמות צמחי ארץ ישראל אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בשני חלקים: חלק א (משפחת השבטבטיים עד משפחת הסוככיים) בישיבתה ה-249 ביום כ"ט במרחשוון תש"ס, 8 בנובמבר 1999; חלק ב (משפחת האברשיים עד משפחת הסחלביים) בישיבתה ה-271 ביום כ' באדר שני תשס"ג, 24 במארס 2003.

 

האקדמיה ללשון העברית מודה לכל מי שתרם להכנת הרשימה ולהבאתה לידי גמר.

 

* * *

 

ביום ז' בניסן תש"ס (12 באפריל 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט, מתן וילנאי, על רשימת שמות הצמחים – חלק א.

הרשימה "שמות צמחי ארץ ישראל – חלק א" פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4883 מיום כ' באייר תש"ס (25 במאי 2000).
 

ביום כ"ה בטבת תשס"ד (19 בינואר 2004) חתמה שרת החינוך התרבות והספורט, לימור לבנת, על הודעה בדבר אישור רשימת שמות הצמחים – חלק ב.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5281 מיום י"ח באדר תשס"ד (11 במרס 2004).

 

הרשימה טרם ראתה אור בדפוס.