דגי סחוס (תש"ס)


הקדמה – שמות של דגי הסחוס

 

את רשימת השמות הכינה הוועדה למונחי הזואולוגיה של האקדמיה ללשון העברית. חבריה הם: ד"ר דני גולני, פרופ' יוסף הלר, פרופ' יהודה ורנר, ד"ר חנן דימנטמן ופרופ' דב פור מן האוניברסיטה העברית בירושלים; פרופ' יעקב זוסמן, ד"ר דוד טלשיר ופרופ' יהודה רצהבי מן האקדמיה ללשון העברית.

 

השמות העבריים של בעלי החיים אינם בהכרח בבואה של השמות המדעיים, הַיינו לא כל השמות מורכבים משתי מילים (שם סוג ושם לוואי); כמו כן לא בהכרח יש התאמה מלאה בין השמות העבריים לשמות המדעיים; ייתכן ששם עברי אחד יבוא מול שמות מדעיים אחדים.

 

שמות דגי הסחוס נקבעים בפעם הראשונה ברשימה זו. הבסיס לה הוא שמות דגי הסחוס שבלקסיקון דביר לזואולוגיה מאת פרופ' מנחם דור.

 

המהדורה המודפסת: השמות באים לפי הקרבה האבולוציונית של משפחות הדגים: הדגים הקדומים בתחילה והקדומים פחות אחריהם. בתוך המשפחות באים שמות הדגים לפי סדר האל"ף-בי"ת.

 

* * *

 

הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ללשון העברית בישיבתה הרמ"ג ביום ו' במרחשוון תשנ"ט, 26 באוקטובר 1998.

ביום ז' בניסן תש"ס (12 באפריל 2000) חתם שר המדע התרבות והספורט, מתן וילנאי, על הודעה שהרשימה שמות בזואולוגיה אושרה במליאת האקדמיה.

הרשימה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4883, כ' באייר תש"ס (25 במאי 2000).