דמוגרפיה (תשמ"ז)

סריקות   

הקדמה – מונחי הדמוגרפיה

מונחי הדמוגרפיה הם מפתח לנוסח העברי של המילון הדמוגרפי הרב-לשוני שפרסם ארגון האומות המאוחדות בשנת 1958, נוסח שבהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תשל"ג, בעריכת חנה אבן-טוב.

* * *
ביום ז' בכסלו תשמ"ד (13 בנובמבר 1983) חתם שר החינוך והתרבות זבולון המר על הודעה שמונחי הדמוגרפיה אושרו במליאת האקדמיה, בישיבה קנ"ב, ביום ו' בתמוז התשמ"א (8 ביולי 1981), בישיבה קנ"ג, מיום ג' באלול התשמ"א (2 בספטמבר 1981)  ובישיבה קנ"ה, ביום י"ז בשבט התשמ"ב (10 בפברואר 1982).
המונחים פורסמו ב"רשומות" – תחילה בילקוט הפרסומים 3470, כ"ו בתמוז תשמ"ז (23 ביולי 1987). מכיוון שחלו שיבושים והשמטות פורסמו המונחים שוב בילקוט הפרסומים 3804, כ"ו בתשרי תשנ"א (15 באוקטובר 1990).