בנקאות (תרצ"ז)

סריקות   

הקדמה - רשימת מילים בתורת הַבַּנְקָאוּת

 

לבקשת מר פלמן בתל אביב העומד להוציא ספר "דיני חברות בארץ-ישראל להלכה ולמעשה" נערכה רשימה זו.

  

*** 

 

"רשימת מלים בתורת הַבַּנְקָאוּת" עברית-אנגלית פורסמה בלשוננו ח (תרצ"ז), עמ' 247.