קירור והסקה (תש"ב)

סריקות   

הקדמה – מונחים למכשירי קירור והסקה חשמליים

(מעבודתה של הוועדה למונחי התכניקה)

 

על פי בקשתה של חברת תומפסון-הוסטון הבריטית דנה הוועדה למונחי התכניקה של ועד הלשון, היושבת בתל-אביב, במונחים שלהלן שהיו נחוצים לאותה חברה לרגל סחרה בארץ.

רשימה זו אינה באה אפוא למצות את הענף הזה של התכניקה – בודאי תשוב הוועדה למונחי התכניקה לעסוק בו במרוצת הזמן – אלא מכוונת היא לשמש את הקהל במלים הנצרכות ביותר בתחום הנידון. אע"פ שרשימה זו עברה את כל מדורי הדיון הנהוגים בוועד הלשון, הרי היא מתפרסמת כאן כהוראת-שעה בלבד, ועלולים לחול בה שינויים בשעת קביעת המונחים במקצוע זה בקנה מידה רחב.

 

***

 

רשימת מונחים למכשירי קירור והסקה חשמליים עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית פורסמה בלשוננו יא (תש"ב), עמ' 331–332.