מלבושים (תרע"ג)

סריקות   

הקדמה -  מַלְבּוּשִׁים

 

רשימת מנחי המלבושים שבאה אחרי רשימת ההתעמלות גם היא באה לרגלי הדרישות שבאו מצדדים שונים, ביחוד מחו"ל, לקבע שמות למלבושים המצויים ביותר. ברשימה זו (א) באים השמות היותר נחוצים ובמחברות הבאות יבואו מילואים.

 

רשימת מַלְבּוּשִׁים עברית-צרפתית-גרמנית פורסמה בזכרונות ועד הלשון מחברת ב (תרע"ג), עמ' 10–12; נדפסה שנית ב"זכרונות ועד הלשון", מחברות א' ב' ג' (תרע"ב-תרע"ג / תרפ"ט), עמ' 100.

 

***

 

ההקדמה לקוחה מתוך ההקדמה לזכרונות ועד הלשון מחברת ב (תרע"ג), עמ' 3 (נדפסה שנית בזכרונות ועד הלשון, מחברות א' ב' ג', עמ' 83).