כביסה (תש"א)

סריקות   

הקדמה – מֻנְּחֵי-כְּבִיסָה

 

שלוש רשימות המונחים, המתפרסמות להלן, הובאו לדיון בפני הוועדה לתקנת הלשון, היושבת בתל-אביב, לבקשתם של מעוניינים שונים. לאחר דיון מוקדם בוועדה זו נשלחו הרשימות לכל חברי ועד הלשון ולמומחים שונים (בחוזרים מיוחדים). לאור ההערות, שהעירו חברים רבים, שבה הוועדה הנ"ל ודנה שנית ברשימות הבאות. בזה מתפרסמות מסקנותיה של הוועדה כהוראה מוקדמת, עד שתתמנינה ועדות מיוחדות לעיון ברשימות מלאות יותר של מונחים למקצועות אלה.

כמה מן המונחים מתורגמים רק לגרמנית, הואיל ומגישי הרשימות היו מעולי גרמניה, וכאן לא נמצאו מומחים היודעים את המונחים הנדונים באנגלית.

 

***

 

רשימת מונחי סנדלרות עברית-אנגלית-גרמנית התפרסמה בלשוננו יא (תש"א), עמ' 176.

הקדמה זו הובאה בראש סדרה של שלוש רשימות שהתפרסמו בלשוננו יא: "מֻנְּחֵי-סַנְדְּלָרוּת", " מֻנְּחֵי-כְבִיסָה", "מֻנָּחִים בְּתַשְׁמִישֵׁי-רַחֲצָה".