דודי קיטור (תש"ב)

סריקות   

הקדמה -   מונחים לדודי-קיטור

(מעבודתה של הוועדה למונחי התכניקה)

 

בחורף תש"א פנה אחד מחברי קבוצת יגור אל לשכת ועד הלשון בת"א בשאלה על-אודות מונחים אחדים לעניני דודי-קיטור שהיה צריך להם לרגל עבודתו. רשימה זו הובאה לדיון בפני הוועדה למונחי תכניקה, ולאחר שהיא דנה דיון מוקדם והשיבה לשואל מה שהשיבה (כהוראת שעה), נשלחה הרשימה לכל חברי ועד הלשון ולמומחים שונים בחוזר מיוחד. לאור ההערות, שהעירו המהנדס סעדיה גולדברג ודר' יעקב כהן – והועדה מודה להם על זאת – שבה הוועדה ודנה ברשימה. מסקנותיה מתפרסמות בזה אף-הן כהוראת שעה עד שתדון אחת הוועדות התכניות ברשימה מלאה ומקיפה של מונחים לדודי-קיטור.

 

*** 

רשימת המונחים לדודי קיטור עברית-אנגלית-צרפתית-גרמנית, פורסמה בלשוננו יא (תש"ב), עמ' 255.