משתמשים חדשים? נסו להקליד מילת חיפוש וללחוץ "אנטר" (במקום לבחור מרשימת המונחים הנפתחת) ותגלו את שפע אפשרויות החיפוש.

המונחים במילוני האקדמיה (331)

הערך: דֶּרֶךְ(שביל) <דרך | שביל, דריכה, מנהג, הדרכה>
סינון
העתק
ימאות (תשע"ג, 2013)
מְפַנֵּה דֶּרֶךְ מפנה דרך כלי שיט החייב לפנות את הדרך במפגש שני כלי שיט
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מַחְסוֹם דְּרָכִים זְמַנִּי מחסום דרכים זמני מחסום המוצב זמנית בדרך כדי לעצור תנועה או חלק תנועה לשם בקרה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ אַרְצִית דרך ארצית בישראל – דינה כדרך ראשית או מהירה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ גִּישָׁה דרך גישה דרך לא מסוּוגת, המתחברת לחלקות קרקע סמוכות ומשמשת להן גישה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ כְּבוּשָׁה דרך כבושה דרך העשויה מחלוקי נחל או שברי סלעים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְחֻלֶּקֶת דרך מחולקת דרך שיש בה כבישים אחדים המופרדים על ידי מִפרדות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מִשְׁנִית דרך משנית דרך שהתנועה בה היא במעמד נחות מזה של דרך ראשית
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ עוֹרְקִית דרך עורקית דרך המשמשת בעיקר לתנועה עוברת
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ עִלִּית דרך עילית דרך בתוואי העובר מעל פני הקרקע ומאפשר מעבר מתחתיו במפלס הקרקע
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ שֵׁרוּת דרך שירות, כְּבִישׁ שֵׁרוּת כביש שירות דרך או כביש לאורך דרך מבוקרת גישה המיועדים לשרת את התנועה המקומית ולאפשר גישה לחלקות הסמוכות
העתק
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ אֲזוֹרִית דרך אזורית דרך המקשרת בין יישובים באזור אחד או יותר ואוספת תנועה מדרכים מקומיות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְאַסֶּפֶת דרך מאספת דרך המשמשת לתנועה פנימית בתחום מסוים של עיר ומחברת אותו אל דרך עורקית
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְהִירָה דרך מהירה דרך בעלת בקרת-גישה מלאה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְהִירָה קְצוּבַת גִּישָׁה דרך מהירה קצובת גישה דרך מהירה שהגישה אליה קצובה על ידי רִמְזוּר בכבישים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְמֻחְלֶפֶת דרך ממוחלפת דרך מבוקרת גישה לכל אורכה, אך חסרה בחלקה מרכיבים של דרך מהירה
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ מְקוֹמִית דרך מקומית דרך המשמשת בעיקר לגישה ליישובים, למפעלים ולאתרים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
דֶּרֶךְ עוֹקֶפֶת דרך עוקפת דרך המאפשרת לתנועה עוברת לעקוף אזורים מסוימים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
זְכוּת דֶּרֶךְ זכות דרך תחום קרקע המיועד לדרך על כל מרכיביה (על פי רוב במפלס הקרקע)
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
יְסוּדַת דֶּרֶךְ יסודת דרך התצורה הטבעית או המלאכותית שהדרך מוקמת עליה, כוללת שתית ומצע
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
מִדְרַג דְּרָכִים מדרג דרכים דירוג הדרכים ברשת לפי סוגיהן
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
עוֹבֵר דֶּרֶךְ עובר דרך, מִשְׁתַּמֵּשׁ בַּדֶּרֶךְ משתמש בדרך אדם המשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל תכלית אחרת
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
צַד דֶּרֶךְ צד דרך רצועת קרקע בצד הדרך
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
צִיר הַדֶּרֶךְ ציר הדרך ציר, בדרך כלל באמצע הדרך, שאליו מייחסים את שאר הפרטים
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
קַו דֶּרֶךְ קו דרך קו המפריד בין שטח קרקע המיועד לדרך ובין הקרקעות הסמוכות
העתק
תחבורה (תשע"ב, 2012)
קִמּוּר דֶּרֶךְ קימור דרך, קִמּוּר קימור קמירוּת חתך רוחבי של מיסעה, מדרכה או שביל
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ אֲזוֹרִית דרך אזורית דרך המקשרת בין יישובים באזור אחד או יותר ואוספת תנועה מדרכים מקומיות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ אַרְצִית דרך ארצית בישראל - דינה כדרך ראשית או מהירה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ גִּישָׁה דרך גישה דרך לא מסוּוגת, המתחברת לחלקות קרקע סמוכות ומשמשת להן גישה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
זְכוּת הַדֶּרֶךְ זכות הדרך תחום הקרקע המיועד לדרך על כל מרכיביה (על פי רוב במפלס הקרקע)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
מִדְרַג דְּרָכִים מדרג דרכים דירוג הדרכים ברשת לפי סוגיהן
העתק
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ עִלִּית דרך עילית דרך בתוואי העובר מעל לפני הקרקע ומאפשר מעבר מתחתיו במפלס הקרקע (אחד מסוגי הדרך המוגבהת)
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ רָאשִׁית דרך ראשית דרך המקשרת בין אזורים שונים בארץ ואוספת תנועה מדרכים ראשיות אחרות ומדרכים אזוריות ומקומיות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ שֵׁרוּת דרך שירות, כְּבִישׁ שֵׁרוּת כביש שירות דרך או כביש לאורך דרך מסויגת-גישה המיועדים לשרת את התנועה המקומית ולאפשר גישה לחלקות הסמוכות
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ מְהִירָה דרך מהירה הדרך המקשרת מוקדי פעילות היוצרים נפחי תנועה גדולים והאוספת תנועה מדרכים ראשיות ואזוריות, בעלת בקרת גישה מלאה
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ מְקוֹמִית דרך מקומית כל דרך שהיא חלק ממערכת הדרכים הכללית ואינה חלק מרשת הדרכים הארצית; הדרך הנמוכה במִדרג, המשמשת גישה ליישובים, מפעלים ואתרים
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
תַּפְנִית דֶּרֶךְ תפנית דרך קטע דרך המיועד לפנייה חופשית ימינה בצומת או במחלף במהירות שמעל למזערית
העתק
תחבורה (תשס"ג, 2003)
דֶּרֶךְ מְחֻלֶּקֶת דרך מחולקת דרך שיש בה כבישים אחדים המופרדים על ידי מִפרדות
העתק
חלופות תקניות : מַעֲרֶכֶת הַמִּין וְהַשֶּׁתֶן, מַעֲרֶכֶת אֵיבְרֵי הַמִּין וְהַשֶּׁתֶן
להרחבה
חלופות תקניות : מערכת המין והשתן, מערכת איברי המין והשתן
להרחבה
העתק
גאודזיה (תשנ"ג, 1992)
זְכוּת-דֶּרֶךְ זכות-דרך רצועת-קרקע המיועדת לדרך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
צֹמֶת צומת, צֹמֶת-דְּרָכִים צומת-דרכים השטח הכולל שבו נפגשות או נחצות שתי דרכים או יותר
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
רְכִישַׁת זְכוּיוֹת-דֶּרֶךְ* רכישת זכויות-דרך*
* במילון המקורי כתוב: רְכִישַׁת זְכֻיּוֹת-דֶּרֶךְ
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ מְאַסֶּפֶת דרך מאספת דרך המשמשת לתנועה פנימית בתחום מסוים של עיר ומחברת אותו אל דרך עורקית
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ מְקוֹמִית דרך מקומית דרך המשמשת בעיקר לגישה לשטחים הסמוכים לה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ מִשְׁנִית דרך משנית דרך שהתנועה בה היא במעמד נחות מזה של דרך ראשית
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ עוֹקֶפֶת דרך עוקפת דרך המאפשרת לתנועה עוברת לעקוף אזורים מסוימים
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ עוֹרְקִית דרך עורקית דרך המשמשת בעיקר לתנועה עוברת
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ עִלִּית דרך עילית דרך הנמצאת מעל לפני-הקרקע שבסביבה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ דרך כל רצועת-קרקע המשמשת למעבר
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
קַו-דֶּרֶךְ קו-דרך קו המפריד בין שטח קרקע המיועד לדרך לבין הקרקעות הסמוכות
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
קִמּוּר-דֶּרֶךְ קימור-דרך, קִמּוּר קימור קמירוּת חתך רוחבי של מיסעה, מדרכה או שביל
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
שְׁמִירַת זְכוּיוֹת-דֶּרֶךְ* שמירת זכויות-דרך*
* במילון המקורי כתוב: שְׁמִירַת זְכֻיּוֹת-דֶּרֶךְ
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
מַחְסוֹם-דְּרָכִים זְמַנִּי מחסום-דרכים זמני מחסום הממוקם זמנית בדרך כדי לעצור תנועה או חלק-תנועה לשם בקרה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
יְסוּדַת-דֶּרֶךְ יסודת-דרך התצורה הטבעית או המלאכותית שהדרך מוקמת עליה, כוללת שתית ומצע
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
עוֹבֵר-דֶּרֶךְ עובר-דרך, מִשְׁתַּמֵּשׁ בַּדֶּרֶךְ משתמש בדרך מי שמשתמש בדרך לנסיעה, להליכה, לעמידה או לכל תכלית אחרת
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
צַד-דֶּרֶךְ צד-דרך רצועת-קרקע בצד-הדרך
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
צִיר-הַדֶּרֶךְ ציר-הדרך ציר, בדרך-כלל באמצע הדרך, שאליו מייחסים את שאר הפרטים
העתק
העתק
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ מְשֻׁקַּעַת דרך משוקעת דרך הנמצאת מתחת לפני הקרקע שבסביבה
העתק
תחבורה (תש"ן, 1990)
דֶּרֶךְ-שֵׁרוּת דרך-שירות דרך ליד בניינים או נכסים המקבילה לדרך הראשית ומתקשרת אליה בנקודות מסוימות
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך, מֵתוֹדָה* מתודה*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מֵתוֹדָה דֵּדוּקְטִיבִית* מתודה דדוקטיבית*, דֶּרֶךְ דֵּדוּקְטִיבִית* דרך דדוקטיבית*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה דֶדוּקְטִיבִית
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ דֶדוּקְטִיבִית
העתק
מתמטיקה (תשמ"ה, 1985)
מֵתוֹדָה אִינְדּוּקְטִיבִית* מתודה אינדוקטיבית*, דֶּרֶךְ אִינְדּוּקְטִיבִית* דרך אינדוקטיבית*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה אִינְדוּקְטִיבִית
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ אִינְדוּקְטִיבִית
העתק
כימיה (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך, מֵתוֹדָה* מתודה*
* במילון המקורי כתוב: מֶתוֹדָה
העתק
תכנון מרחבי (תשמ"ה, 1985)
דֶּרֶךְ דרך כל רצועת-קרקע המשמשת למעבר בני-אדם, בעלי-חיים וכלי-רכב
העתק
העתק
מטאורולוגיה (תשל"א, 1971)
דֶּרֶךְ הָרוּחַ דרך הרוח, דֶּרֶךְ הָרוּחַ הַמְּחוֹלֶלֶת גַּלִּים* דרך הרוח המחוללת גלים*
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ הָרוּחַ הַמְחוֹלֶלֶת גַּלִּים
העתק
חינוך ( תשכ"ב, 1962)
דֶּרֶךְ הַמִּבְצָע דרך המבצע, דֶּרֶךְ הַפְּרוֹיֵקְט* דרך הפרויקט*
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ הַפְּרוֹיֶקְטְ
עדכון: דֶּרֶךְ הַמֵּיזָם
העתק
פסיכולוגיה ( תשי"ג, 1953)
דֶּרֶךְ הַחֲתָךְ הָרָחְבִּי* דרך החתך הרוחבי*, מֵתוֹדַת הַחֲתָךְ הָרָחְבִּי* מתודת החתך הרוחבי*
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ הַחֶתֶךְ הָרָחְבִּי
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדַת הַחֶתֶךְ הָרָחְבִּי
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
צִנּוֹר שְׁלוֹשׁ דְּרָכִים* צינור שלוש דרכים*, שִׁלָּשׁוֹן שילשון
* במילון המקורי כתוב: צִנּוֹר שְׁלָשׁ דְּרָכִים
העתק
מוסיקה (תש"ו, 1946)
דֶּרֶךְ דרך על דרך המז'ור, על דרך המינור, מוֹדוּס מודוס
העתק
טכניקה (תש"ו, 1946)
קָבַע גְּרָפִית* קבע גרפית*, קָבַע בְּדֶרֶךְ גְּרָפִית* קבע בדרך גרפית*
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ גְּרָפִית
* במילון המקורי כתוב: קָבוֹעַ בְּדֶרֶךְ גְּרָפִית
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
מֵתוֹדָה שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* מתודה של זמן מוגדר*, דֶּרֶךְ שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* דרך של זמן מוגדר*
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדָה שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
פָּרָשַׁת דְּרָכִים פרשת דרכים ר' פָּרָשׁוֹת דְּרָכִים; מקום שהדרכים מסתעפות ממנו לכוונים שונים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
דֶּרֶךְ דרך זו"נ, ר' דְּרָכִים, ס' דַּרְכֵי
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
צִיּוּן דֶּרֶךְ ציון דרך ר' צִיּוּנֵי דֶּרֶךְ, תַּמְרוּר תמרור ר' תַּמְרוּרִים
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
הִצְטַלְּבוּת דְּרָכִים הצטלבות דרכים ר' הִצְטַלְבֻיּוּת דְּרָכִים; מקום שהדרכים חוצות זו את זו
העתק
תכנון מרחבי (תש"ד, 1944)
דֶּרֶךְ עֲקִיפִין דרך עקיפין דרך עוקפת, כדי להימנע מעבור במרכז העיר
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ג, 1943)
מֵתוֹדָה שֶׁל הַטָּעוּת הַמְּמֻצַּעַת* מתודה של הטעות הממוצעת*, דֶּרֶךְ שֶׁל הַטָּעוּת הַמְּמֻצַּעַת* דרך של הטעות הממוצעת*
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדָה שֶׁל הַטָּעוּת הַמְמֻצַּעַת
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ שֶׁל הַטָּעוּת הַמְמֻצַּעַת
העתק
בלשנות ( תרצ"ו, 1936)
תְּנַאי* תנאי*, דֶּרֶךְ תְּנַאי* דרך תנאי*, הַתְנָיָה התניה
* במילון המקורי כתוב: תְּנָאי
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ תְּנָאי
העתק
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
יַצְלִיחַ ה' דַּרְכֶּךָ!* יצליח ה' דרכך!* המברך
תּוֹדָה וְשָׁלוֹם! תודה ושלום! העונה
* במילון המקורי כתוב: יַצְלִיחַ ה' דַרְכֶּךָ!
העתק
בניין (תרפ"ח, 1928)
צִדֵּי דֶּרֶךְ* צידי דרך*
* במילון המקורי כתוב: צִדֵּי דֶרֶךְ
העתק
ברכות (תרפ"ח, 1928)
לְנֹכַח ה' דַּרְכֶּךָ!* לנוכח ה' דרכך!* המברך
תּוֹדָה וְשָׁלוֹם! תודה ושלום! העונה
* במילון המקורי כתוב: לְנֹכַח ה' דַרְכֶּךָ!
דלג למונחים דלג החלפת פורמט מונחים