פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
דְּמוּת אֶיְדֵּטִית* דמות איידטית*
* במילון המקורי כתוב: דְּמוּת אֵידֶטִית
המונח המעודכן: תַּדְמִית צֶלֶם, תַּדְמִית אֶיְדֵּטִית
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
הֶתֵּקוּת שֶׁל דְּמוּת אֶיְדֵּטִית* היתקות של דמות איידטית* הוועדה מציעה את השורש "נתק" בבנין הפעיל להבעת המושג to shift, to displace ולא את הקרוב לו במשמעות "עתק", כיוון שהלָה משמש במשמעות נוספת to copy; מונחים כמו "העתקות של דמות" או "העתקת הסמיכות" עשויים להטעות
* במילון המקורי כתוב: הֶתֵּקוּת שֶׁל דְּמוּת אֵידֶטִית
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
סְמִיכוּת סמיכות הוועדה בחדשה את המונח הזה דוחה את המונח "שיתוף (רעיונות)" שפשט שימושו במקצת. המונח הנ"ל לא זו בלבד שאינו מדויק כל צרכו, הרי הוא אף בלתי נוח בצירופים, וקשה לגזור ממנו צורות אחרות כדוגמת: הַסְמך, היסמך, נסמך
המונח המעודכן: סִמּוּךְ [שם פעולה]; תַּסְמִיךְ [שם עצם]
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
הִסְמִיךְ* הסמיך* אקטיב, נִסְמַךְ* נסמך* פסיב
* במילון המקורי כתוב: הַסְמֵךְ
* במילון המקורי כתוב: הִסָּמֵךְ
המונח המעודכן: סִמֵּךְ
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
קִימוּם קימום בזמן האחרון החלו רבים משתמשים בחידוש שִׁקּוּם למושג זה. חידוש זה מפוקפק מבחינה דקדוקית, שכן אין ראיה לקיום שפעל של ע"ו בעברית בתקופתה ההיסטורית. הביטוי הפשוט "קומם הריסות" מתאים בהחלט לעניין ה-reconstruction וניתן להתקצר: קומם
עדכון: הותר גם שִׁקּוּם
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
הִפְרִיד* הפריד*, הִתִּיר* התיר*
* במילון המקורי כתוב: הַפְרֵד
* במילון המקורי כתוב: הַתֵּר
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
המונח המעודכן: קִבָּעוֹן [בפסיכואנליזה]
העתק
חלופות תקניות : דְּעִיכָה
להרחבה
חלופות תקניות : דעיכה
להרחבה
העתק
העתק
מונחים נוספים באותה המשמעות: אַמְנֶזְיָה (לועזי)
להרחבה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אמנזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
הִשְׁפִּיעַ עַל יְדֵי סוּגֶסְטִיָּה* השפיע על ידי סוגסטייה*, הִשִּׁיא* השיא*
* במילון המקורי כתוב: הַשְׁפֵּעַ עַל יְדֵי סֻגֶּסְטְיָה
* במילון המקורי כתוב: הַשֵּׁא
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ד, 1944)
דִּמְיוֹן אֶיְדֵּטִי* דמיון איידטי*
* במילון המקורי כתוב: דִּמְיוֹן אֵידֶטִי
תיקון באנגלית: eidetic
העתק
העתק
חלופות תקניות : חֶזְיוֹן שָׁוְא
להרחבה
חלופות תקניות : חזיון שווא
להרחבה
העתק
דלג למונחים