פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
בַּר חִישָׁה בר חישה במובן אובייקטיבי, כגון: נייר לבן הוא בר חישה, חִישׁוֹנִי חישוני במובן סובייקטיבי, כגון: הרשתית היא השטח החישוני ביותר בעין
העתק
חלופות תקניות : הַשְׁלָיָה, אַשְׁלָיָה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אִילוּזְיָה (לועזי)
להרחבה
חלופות תקניות : השליה, אשליה
מונחים נוספים באותה המשמעות: אילוזיה (לועזי)
להרחבה
העתק
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
בָּרַר מִדְגָּם* ברר מדגם*, דָּגַם* דגם*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹר מִדְגָּם
* במילון המקורי כתוב: דָּגוֹם
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
דִּבֵּב* דיבב*
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּב
המונח המעודכן: רִאֲיֵן
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
סְכִיָּה סכייה פעולה
סְכוּת סכות תוצאה; אבל סִכּוּי = chance
המונח המעודכן: חִזּוּי, תַּחֲזִית
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
מְטֻמְטָם מטומטם, אִימְבֵּצִילִי* אימבצילי*
אִידְיוֹט* אידיוט* מנת משכל 50 ולמטה
* במילון המקורי כתוב: אִדְיוֹט
* במילון המקורי כתוב: אִמְבֵּצִילִי
עדכון במונח: אִימְבֵּצִיל.
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
חָזַר וּבָחַן* חזר ובחן*, חָזַר וּבָדַק* חזר ובדק*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וּבָחוֹן
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וּבָדוֹק
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
מִבְחַן מָשָׁל מבחן משל הערה: המונח מָשָׁל ניתן כאן כהצעה בלבד, עד שתדון בו הוועדה למונחי ספרות. הוא הוזכר כאן לשם שלמות הרשימה.
המונח מָשָׁל אושר במונחי ספרות (תשס"ח).
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
מִבְחַן בְּדִיאָה מבחן בדיאה הערה: המונח בְּדִיאָה ניתן כאן כהצעה בלבד, עד שתדון בו הוועדה למונחי ספרות. הוא הוזכר כאן לשם שלמות הרשימה.
המונח המעודכן: מִבְחַן מַעֲשִׂיָּה (לפי מילון ספרות תשס"ח)
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
הַטָּיָה אִישִׁית הטיה אישית, נְטִיָּה אִישִׁית נטייה אישית במלת הטיה מותר להשתמש לא רק במובן האקטיבי, כלומר להטות את העניין לצד פלוני, אלא גם במובן פאסיבי, כתוצאה מן הטיה, היינו נטייה, ר' למשל את הביטוי המובא במילונו של, בן-יהודה (ערך זה כרך ב' 1068): "והרגיש יואב זאת ההטיה מלבב דוד אל אבשלום".
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
הֵטִיל מִשְׁמַעַת עַל* הטיל משמעת על*, מִשְׁמַע אֶת* משמע את*
* במילון המקורי כתוב: הָטֵל מִשְׁמַעַת עַל
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵעַ אֶת
גם: הִטִּיל מִשְׁמַעַת עַל
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
בָּשַׁל* בשל*, גָּמַל* גמל*
* במילון המקורי כתוב: בָּשׁוֹל
* במילון המקורי כתוב: גָּמוֹל
המונח המעודכן: הִבְשִׁיל
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
המונח המעודכן: סוֹטֶה [סטייה מינית חמורה]
העתק
חלופות תקניות : סְטִיָּה
להרחבה
חלופות תקניות : סטייה
להרחבה
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
אִי-כֵּנוּת* אי-כנות* של האישיות
* במילון המקורי כתוב: אִי-כֵנוּת

insincerity insincerity of personality
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
קַו מַנְחֶה* קו מנחה* של האישיות, לאישיות
* במילון המקורי כתוב: קָו מַנְחֶה
העתק
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
נַרְקִיסִיזְם* נרקיסיזם*
* במילון המקורי כתוב: נַרְקִיסִיזְמוּס
המונח המעודכן: מְאֹהָבוּת בְּעַצְמוֹ, נַרְקִיסִיּוּת.
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)
פִּרְקֵן* פרקן* נגזר לא מן הפועל "פרק" אלא משם-עצם "פורקן"
* במילון המקורי כתוב: פַּרְקֵן
עדכון: תמורת abreaction נקבע תְּגוּבַת פֻּרְקָן (פסיכולוגיה תשנ"ד)
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ח, 1948)