פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
בָּרַר מִדְגָּם* ברר מדגם*, דָּגַם* דגם*
* במילון המקורי כתוב: בָּרוֹר מִדְגָּם
* במילון המקורי כתוב: דָּגוֹם
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
דִּבֵּב* דיבב*
* במילון המקורי כתוב: דַּבֵּב
המונח המעודכן: רִאֲיֵן
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
סְכִיָּה סכייה פעולה
סְכוּת סכות תוצאה; אבל סִכּוּי = chance
המונח המעודכן: חִזּוּי, תַּחֲזִית
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
מְטֻמְטָם מטומטם, אִימְבֵּצִילִי* אימבצילי*
אִידְיוֹט* אידיוט* מנת משכל 50 ולמטה
* במילון המקורי כתוב: אִדְיוֹט
* במילון המקורי כתוב: אִמְבֵּצִילִי
המונח המעודכן: אִימְבֵּצִיל
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
חָזַר וּבָחַן* חזר ובחן*, חָזַר וּבָדַק* חזר ובדק*
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וּבָחוֹן
* במילון המקורי כתוב: חָזוֹר וּבָדוֹק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
מִבְחַן מָשָׁל מבחן משל הערה: המונח מָשָׁל ניתן כאן כהצעה בלבד, עד שתדון בו הוועדה למונחי ספרות. הוא הוזכר כאן לשם שלמות הרשימה
המונח מָשָׁל אושר במונחי ספרות (תשס"ח)
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
מִבְחַן בְּדִיאָה מבחן בדיאה הערה: המונח בְּדִיאָה ניתן כאן כהצעה בלבד, עד שתדון בו הוועדה למונחי ספרות. הוא הוזכר כאן לשם שלמות הרשימה
המונח המעודכן: מִבְחַן מַעֲשִׂיָּה (לפי מילון ספרות תשס"ח)
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
הַטָּיָה אִישִׁית הטיה אישית, נְטִיָּה אִישִׁית נטייה אישית במלת הטיה מותר להשתמש לא רק במובן האקטיבי, כלומר להטות את העניין לצד פלוני, אלא גם במובן פאסיבי, כתוצאה מן הטיה, היינו נטייה, ר' למשל את הביטוי המובא במילונו של בן-יהודה (ערך זה כרך ב' 1068): "והרגיש יואב זאת ההטיה מלבב דוד אל אבשלום"
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
הֵטִיל מִשְׁמַעַת עַל* הטיל משמעת על*, מִשְׁמַע אֶת* משמע את*
* במילון המקורי כתוב: הָטֵל מִשְׁמַעַת עַל
* במילון המקורי כתוב: מַשְׁמֵעַ אֶת
גם: הִטִּיל מִשְׁמַעַת עַל
העתק
פסיכולוגיה (תש"ח, 1948)
בָּשַׁל* בשל*, גָּמַל* גמל*
* במילון המקורי כתוב: בָּשׁוֹל
* במילון המקורי כתוב: גָּמוֹל
המונח המעודכן: הִבְשִׁיל
דלג למונחים