פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
אִינְדּוּקְצִיָּה* אינדוקצייה* למידה מן הפרט על הכלל
* במילון המקורי כתוב: אִנְדֻּקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
דֵּדוּקְצִיָּה* דדוקצייה* למידה מן הכלל על הפרט
* במילון המקורי כתוב: דֵּדֻקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
טְרַנְסְדּוּקְצִיָּה* טרנסדוקצייה* למידה מן הפרט על הפרט
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְדֻּקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
תְּפִיסָה תפיסה למונח הנ"ל תשמש המלה תפיסה ללא שם לואי, ואילו המושג perception; perception; Wahrnehmung יובע במונח המורכב תְּפִיסָה חושית; רק בפירוטי ה-perception משמיטים את המלה חושית
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
נִצְנֵץ* נצנץ* במוח פלוני, עָלָה בְּרוּחַ* עלה ברוח* פלוני
* במילון המקורי כתוב: נַצְנֵץ
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה בְּרוּחַ
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
נָתַן טַעַם* נתן טעם*, נִמֵּק* נימק*
* במילון המקורי כתוב: נָתוֹן טַעַם
* במילון המקורי כתוב: נַמֵּק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
לְוַאי לוואי הכוונה כאן למונח הדקדוקי, ומשום כך אין להשתמש כאן במלה תֹּאַר, הנוהגת בדקדוק למושג adjectivum
העתק
העתק
פסיכולוגיה (תש"ה, 1945)
מֵתוֹדָה שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* מתודה של זמן מוגדר*, דֶּרֶךְ שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* דרך של זמן מוגדר*
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדָה שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
דלג למונחים