פסיכולוגיה (תש"ב–תשי"ט)

סינון
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
אִינְדּוּקְצִיָּה* אינדוקצייה* למידה מן הפרט על הכלל
* במילון המקורי כתוב: אִנְדֻּקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
דֵּדוּקְצִיָּה* דדוקצייה* למידה מן הכלל על הפרט
* במילון המקורי כתוב: דֵּדֻקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
טְרַנְסְדּוּקְצִיָּה* טרנסדוקצייה* למידה מן הפרט על הפרט
* במילון המקורי כתוב: טְרַנְסְדֻּקְצִיָּה
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
תְּפִיסָה תפיסה למונח הנ"ל תשמש המלה תפיסה ללא שם לואי, ואילו המושג perception; perception; Wahrnehmung יובע במונח המורכב תְּפִיסָה חושית; רק בפירוטי ה-perception משמיטים את המלה חושית
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
נִצְנֵץ* נצנץ* במוח פלוני, עָלָה בְּרוּחַ* עלה ברוח* פלוני
* במילון המקורי כתוב: נַצְנֵץ
* במילון המקורי כתוב: עָלֹה בְּרוּחַ
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
הַאֲמָנָה האמנה מצוי בספרות הפילוסופית של ימי הביניים.
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
נָתַן טַעַם* נתן טעם*, נִמֵּק* נימק*
* במילון המקורי כתוב: נָתוֹן טַעַם
* במילון המקורי כתוב: נַמֵּק
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
לְוַאי לוואי הכוונה כאן למונח הדקדוקי, ומשום כך אין להשתמש כאן במלה תֹּאַר, הנוהגת בדקדוק למושג adjectivum
העתק
העתק
פסיכולוגיה ( תש"ה, 1945)
מֵתוֹדָה שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* מתודה של זמן מוגדר*, דֶּרֶךְ שֶׁל זְמַן מֻגְדָּר* דרך של זמן מוגדר*
* במילון המקורי כתוב: מֵתוֹדָה שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
* במילון המקורי כתוב: דֶּרֶךְ שֶׁל זְמָן מֻגְדָּר
דלג למונחים