חשבונאות (תשכ"א, תשכ"ד)

סינון
העתק
חשבונאות (תשכ"א, 1961)
עֲלוּת עלות מה שעלה הנכס או המוצר וכד'. כולל כל ההוצאות הישירות והעקיפות
העתק
העתק
העתק
דלג למונחים