בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סינון
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חַסְרֵי הַזָּנָב חסרי הזנב, הַצְּפַרְדֵּעִים* הצפרדעים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הַצְּפַרְדְּעִים

Latin: ANURA ANURA
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַצְּפַרְדֵּעִיִּים* הצפרדעיים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַצְּפַרְדְּעִיּים
דלג למונחים