בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סינון
העתק
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
השם המדעי המעודכן: Mediodactylus kotschyi
להרחבה
העתק
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
השם המדעי: Stenodactylus sthenodactylus
להרחבה
העתק
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
השם המדעי המעודכן: Xerotyphlops vermicularis
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַחַנָּקִיִּים* החנקיים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַחֲנָקִיִּים

Latin: Boidae Boidae
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חַנָּק* חנק*
* במילון המקורי כתוב: חָנָק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
המונח המעודכן: זַעֲמַן מִזְרָחִי (זַעֲמַן מַטְבְּעוֹת הוא Coluber nummifer)
העתק
העתק
חלופות תקניות : תְּלוּם הַקַּשְׂקַשִּׂים
להרחבה
חלופות תקניות : תלום הקשקשים
להרחבה
העתק
חלופות תקניות : אַרְבַּע-קַו מֻבְהָק
להרחבה
חלופות תקניות : ארבע-קו מובהק
להרחבה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
השם המדעי המעודכן: Cerastes gasperetti – בעקבות פיצול המין (ראו גם "עכן חרטומים" בעלי חיים א"י תש"ס).
דלג למונחים