בעלי חיים – א"י (תשכ"ג)

סינון
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
צִפּוֹרֵי-הַשִּׁיר* ציפורי-השיר* סדרה
* במילון המקורי כתוב: צִפֳּרֵי-הַשִּׁיר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
זַרְעִית שָׂדֶה זרעית שדה שם מקובל נוסף עֶפְרוֹנִי שָׂדֶה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חוּגַת עֵצִים חוגת עצים שם מקובל נוסף עֶפְרוֹנִי עֵצִים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אָלֵמוֹן* אלמון*
* במילון המקורי כתוב: אֲלֵימוֹן
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
חַנְקָן שְׁחֹר מֵצַח* חנקן שחור מצח*
* במילון המקורי כתוב: חַנְקָן שְׁחֹר מֶצַח
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
במילון המודפס הובא כאן בטעות lesser whitethroat במקום Orphean warbler, ולהפך בקטע האחר.
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
במילון המודפס הובא כאן בטעות Orphean warbler במקום lesser whitethroat, ולהפך בקטע האחר.
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
פָּשׁוֹשׁ פשוש מ"ר פָּשׁוֹשׁוֹת
עדכון: ברבים פָּשׁוֹשִׁים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
קִיכְלִי רוֹנֵן קיכלי רונן שם מקובל נוסף קִיכְלִי מְזַמֵּר; מ"ר קִיכְלִים ...
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אִירַנְיָה* אירניה*
* במילון המקורי כתוב: אִירָנִיָּה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַתַּחְמְסָאִים* התחמסאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הַתַּחְמָסָאִים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַכַּחֲלָאִים* הכחלאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הַכְּחָלָאִים
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
קְטוּפָּה* קטופה*
* במילון המקורי כתוב: קְטֻפָּה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
בַּז עֵצִים בז עצים שם מקובל נוסף בַּז סְנוּנִיּוֹת
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
מַגְּלָן* מגלן*
* במילון המקורי כתוב: מַגָּלָן
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הָאֲנָפָתִיִּים* האנפתיים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הָאַנְפָתִיִּים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אֲנָפַת גָּלְיָת* אנפת גלית*
* במילון המקורי כתוב: אַנְפַת גָּלְיַת
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הָאֲוָזָאִים* האווזאים* סדרה
* במילון המקורי כתוב: הָאֲוַזָּאִים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
הַבַּרְוָזִיִּים* הברווזיים* משפחה
* במילון המקורי כתוב: הַבַּרְוַזִּיִּים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
בַּרְוָז חַד זָנָב* ברווז חד זנב*
* במילון המקורי כתוב: בַּרְוַז חַד זָנָב
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
בַּרְוָז צְהֹב מֵצַח* ברווז צהוב מצח*
* במילון המקורי כתוב: בַּרְוַז צְהֹב מֶצַח
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
בַּרְוָז אָפֹר* ברווז אפור*
* במילון המקורי כתוב: בַּרְוַז אָפֹר
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
בַּרְוָז מְשֻׁיָּשׁ* ברווז משויש*
* במילון המקורי כתוב: בַּרְוַז מְשֻׁיָּשׁ
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
צַחְרֹאשׁ צחראש שם מקובל נוסף אוֹקְסְיוּרָה; מ"ר צַחְרֹאשִׁים
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
נֵטָה* נטה*
* במילון המקורי כתוב: נֶטָּה
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אֲוָז אָפֹר* אווז אפור*
* במילון המקורי כתוב: אֲוַז אָפֹר
העתק
העתק
העתק
העתק
העתק
בעלי חיים (תשכ"ג, 1963)
אָרֵנַרְיָה* ארנריה*
* במילון המקורי כתוב: אֲרֵנַרְיָה