מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
דִּיּוּק דיוק תכונה של פעולת המדידה
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
דַּיִק דיק תכונה של כלי או מכשיר
דלג למונחים