מדידה (תשכ"ה)

סינון
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
פָּרָלַקְס* פרלקס*
* במילון המקורי כתוב: פָּרַלַּקְסְ
העתק
מדידה (תשכ"ה, 1965)
טָעוּת טעות = ההפרש בין הגודל הנכון לגודל שהשיג המודד. ויש משתמשים במלה שגיאה לעניין זה.
דלג למונחים